ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ετήσιο Δελτίο χρήσης 2006

16:00 - 30 Μαϊ 2007 | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Γνωστοποιείται από την Εταιρεία Folli Follie Α.Β.Ε.Ε. ότι, το Ετήσιο Δελτίο για την οικονομική χρήση 2006, το οποίο υποβλήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 4 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βρίσκεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Αγ. Στεφάνου Αττικής επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στο 23ο χλμ. (τηλ. 210 6241244 Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων), καθώς επίσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.follifollie.com. Σημειώνεται επίσης ότι το Ετήσιο Δελτίο του 2006 θα διανεμηθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14.06.2007 και ώρα 12:00 στην έδρα της Εταιρείας.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.