ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Folli Follie: Στην ατζέντα της γενικής συνέλευσης το αίτημα Κουτσολιούτσου

20:32 - 05 Φεβ 2020 | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου στη Folli Follie ζήτησε με επιστολή του προς τη διοίκηση της εταιρείας ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος και το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην έκτακτη γενική συνέλευση της 20ης Φεβρουαρίου.

Όπως έγραφε νωρίτερα το Reporter, η επιστολή του κ. Κουτσολιούτσου εστάλη το βράδυ της Τρίτης και ήδη αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της εταιρείας που συγκλήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Folli Follie ανακοίνωσε ότι κατόπιν της από 4/2/2020 επιστολής του μετόχου της Εταιρείας κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου και του συνοδευτικού αυτής σχεδίου απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εστάλη ηλεκτρονικώς προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία αιτείται την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη της ανακοινωθείσης συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2, 4 και 5 εδ. α του Ν. 4548/2018, καθώς και το άρθρο 25 παρ. 2 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Φεβρουαρίου 2020 το θέμα που πρότεινε ο κ. Δημήτριος Κουτσολιούτσος, ήτοι το θέμα με τίτλο «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017» και να προβεί σε όλες τις κατά τον Νόμο απαιτούμενες ενέργειες.

Ο Νικόλαος Κανελλόπουλος παραιτήθηκε από μέλος του ΔΣ

Η Folli Follie ανακοίνωσε, παράλληλα, ότι o Νικόλαος Κανελλόπουλος υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του από τη θέση του ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με τα εναπομείναντα δέκα μέλη του, οι ιδιότητες των οποίων παραμένουν ως έχουν, σύμφωνα με την από 19.12.2019 ανακοίνωση της Εταιρείας.

Καμία μεταβολή δεν επέρχεται ως προς τα δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 21:02 - 05 Φεβ 2020
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.