ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Folli-Follie: «Κομπίνες» από το 2001-Τι αποκαλύπτει η έκθεση της PwC

09:28 - 23 Δεκ 2020 | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Διακίνηση μετρητών υπό αδιαφανείς συνθήκες, ενδείξεις κατάχρησης αγοράς, συγκάλυψης και παρεμπόδισης ελέγχων, είναι μόνο μερικά από τα πιο "χοντρά" ζητήματα που αποκαλύπτει η ενδιάμεση έκθεση του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στη Folli Follie από την PwC.

Η έκθεση της PwC επιβεβαιώνει μεθοδεύσεις για τη συνεχή αύξηση των οικονομικών μεγεθών στον όμιλο, που δημιουργούσε την εικόνα ενός υγιούς οργανισμού με ελκυστικές αποδόσεις για δυνητικούς χρηματοδότες. Πέραν όμως του θετικού αντίκτυπου που είχαν τα μεγέθη αυτά στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, οι μέτοχοι από το 2001 μέχρι και το 2015, έλαβαν 116 εκατ. ευρώ είτε υπό τη μορφή μερισμάτων είτε μέσω επιστροφής κεφαλαίου.

Κομβικό θέμα είναι τα πλασματικά οικονομικά στοιχεία που παρουσίαζε ο όμιλος FF, τουλάχιστον για 16 χρόνια, από το 2001 και έως το 2017, με συνέπεια να διογκώνονται συνεχώς τα ίδια κεφάλαια. Ενδεικτικά το 2017 οι πωλήσεις και τα ίδια κεφάλαια τουυπο-ομίλου στο Χονγκ Κονγκ, Folli Follie Sοursing Limited (FFGS), εμφανίζονταν προσαυξημένα λόγω πλασματικών συναλλαγών, κατά περίπου 1 δισ. δολ. και 2 δισ. δολ. αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές μέθοδοι για το «φούσκωμα» των επιδόσεων, όπως είχε δείξει και η έρευνα της A&M.

Εκτός των εικονικών αγορών και πωλήσεων, ο όμιλος παρουσίαζε και πλασματικά περιουσιακά στοιχεία στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι εικονικές πωλήσεις και οι εικονικές αγορές δημιουργούσαν εικονικές απαιτήσεις και εικονικές υποχρεώσεις αντίστοιχα, όπως επίσης και εικονικά αποθέματα. Περιοδικά γινόταν «μείωση» των εικονικών υπολοίπων από πελάτες και προμηθευτές, ώστε αυτά να μην παραμένουν «παγωμένα» προκαλώντας ερωτήματα. Έτσι γινόταν πλαστογράφηση της κίνησης τραπεζικού λογαριασμού που είχε η FFGS και πραγματοποιούνταν τακτοποιήσεις (συμψηφισμοί) των εικονικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και κατά διαστήματα, συνήθως κοντά στις ημερομηνίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, γίνονταν λογιστικές μεταφορές, σημαντικών υπολοίπων απαιτήσεων σε μια φαινομενικά τρίτη ανεξάρτητη εταιρεία, τη Landocean, την οποία διοικούσαν στελέχη του ομίλου (ενδεχομένως για λογαριασμό μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου, όπως προκύπτει από την έρευνα), και στην οποία φαινόταν να δίνονται δάνεια. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα άτομα που είχαν, άμεσα και σε καθημερινή βάση, εμπλοκή με τη διενέργεια των διαφόρων τύπων εικονικών συναλλαγών ήταν οι κ.κ. Tonio Law, Ιωάννης Μπεγιέτης και Kennis Cftew αλλά φαίνεται επίσης ότι οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος γνώριζαν την ύπαρξη των παράνομων μεθόδων, με ενδείξεις ότι κατηύθυναν τις μεθοδεύσεις αυτές.

Παραπλάνηση των επενδυτών

H έκθεση του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στην Folli Follie από την PwC εντόπισε επίσης περιπτώσεις από τις οποίες προκύπτουν ενδείξεις περιστατικών κατάχρησης και χειραγώγησης αγοράς, προνομιακής πληροφόρησης, και δημοσίευσης ψευδών και παραπλανητικών πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό. Εξάλλου, η τιμή της μετοχής της FF διαχρονικά παρουσίαζε ανοδική πορεία λόγω των σχετικών ανακοινώσεων και οι βασικοί μέτοχοι αποκόμιζαν κέρδη από τις πωλήσεις μετοχών, τα μερίσματα και τα placement (έγιναν τουλάχιστον 7 από το 2004 έως το 2017).

Σημαντικές ελλείψεις παρατηρούνται στο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, με τη λειτουργία της επιτροπής ελέγχου να κρίνεται ανεπαρκής. Μέλη του Δ.Σ. συμμετείχαν σπάνια στις συνεδριάσεις, ενώ οι αμοιβές που καταβάλλονταν επί σειρά ετών ήταν υψηλότερες από τα αντίστοιχα ποσά που είχαν εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις.

Επίσης έχουν εντοπιστεί αντιφατικά στοιχεία με βάση τα οποία ο ίδιος ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος είχε δεσμευτεί σε πιθανό δανειστή της FFGS να μην απαιτήσει από την εταιρεία ένα ποσό που αυτή του όφειλε ύψους 16,8 εκατ. δολ. περίπου, ενώ υπάρχουν και δοσοληπτικοί λογαριασμοί εταιρειών ελεγχόμενων από τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο, όπως της εταιρείας Lamelia, αλλά και ο δοσοληπτικός λογαριασμός του κ. I. Μπεγιέτη. Εντοπίστηκε επίσης μία οφειλή της FFGS προς τον Δημήτρη Κουτσολιούτσο 31,6 εκατ. ευρώ και ταυτόχρονα απαίτηση από τη Landocean ύψους 37,0 εκατ. ευρώ. Δηλαδή εφόσον αποδειχθεί ότι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος ήταν ο πραγματικός δικαιούχος της Landocean, τότε από τον συμψηφισμό προκύπτει απαίτηση της FFGS 5,4 εκατ. ευρώ.

Τέλος, να σημειωθεί πως η PwC εντόπισε ενδείξεις ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν λάμβανε όλες τις πληροφορίες από την εταιρεία. 

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.