ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τιτάν:Ενέκρινε μέρισμα 0,30 ευρώ για το 2015 η τακτική γ.σ.

19:06 - 17 Ιουν 2016 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, το μέρισμα χρήσης 2015 ανέρχεται σε ποσό 0,30 ευρώ ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο).

Το ανωτέρω ποσό μερίσματος ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία. Συνεπώς, θα ανέλθει σε μικτό ποσό 0,30989 ευρώ ανά μετοχή, επί του οποίου θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος 10% για λογαριασμό του μετόχου. Κατά συνέπεια, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό ευρώ 0,27890 ανά μετοχή (κοινή και προνομιούχο).


Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δικαιούχοι του άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.A.Τ. την Τρίτη 28 Ιουνίου 2016 (Record Date).

 

Aπό τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 (ηµεροµηνία αποκοπής μερίσματος), οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016 από την Alpha Bank.


Για όσους εκ των μετόχων, για διαφόρους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την 11η Ιουλίου 2016, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Alpha Bank.

Τελευταία τροποποίηση στις 18:36 - 17 Ιουν 2016
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.