Τιτάν: Καθαρά κέρδη 122 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

12:03 - 03 Νοε 2016 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Σημαντική βελτίωση εμφάνισαν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΤΙΤΑΝ στο εννεάμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας την άνοδο της αγοράς στις ΗΠΑ και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €1.124,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 24,1% και ανήλθαν σε €205 εκατ.

 

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €121,9 εκατ., σε σύγκριση με κέρδη €36,2 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επηρεασμένα θετικά από την αναγνώριση πρόσθετων φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθουσών χρήσεων στις ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τα κέρδη κατά €79,4 εκατ.

 

Το 3ο τρίμηνο 2016 παρουσίασε την υψηλότερη κερδοφορία τριμηνιαίων αποτελεσμάτων των τελευταίων 5 ετών. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 12,2% και ανήλθε σε €400,4 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα €85,5 εκατ., παρουσιάζοντας βελτίωση 42,8%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους έφθασαν τα €112,7 εκατ., έναντι € 12 εκατ. το 3ο τρίμηνο του 2015.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.