Κυριακίδης: Η αύξηση μεγεθών και η δημόσια πρόταση

12:53 - 13 Φεβ 2017 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Κινητικότητα στον όμιλο Κυριακίδη, με τη διοίκηση να αναμένει σημαντική βελτίωση των οικονομικών μεγεθών για τη χρήση του 2016, ανακοινώνοντας παράλληλα την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης από την «Αντίοχος».

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 τόσο η μητρική Εταιρεία, όσο και ο Όμιλος κατέγραψαν σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας ως αποτέλεσμα της ισχυρής εξαγωγικής δραστηριότητας. Οι αγορές της Κίνας, Μέσης Ανατολής, των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και η Σιγκαπούρη, η Νότιος Κορέα και η Ινδονησία συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικούς πελάτες του Ομίλου και δεν έχουν επηρεασθεί σημαντικά από την οικονομική κρίση και ειδικότερα στη χρήση 2016 η Εταιρεία κατάφερε να επιτύχει αύξηση των τιμών των πωλούμενων προϊόντων της, τις οποίες στοχεύει να διατηρήσει τα επόμενα έτη.

 

Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος πραγματοποίησε κατά τη χρήση 2016 πωλήσεις €66,5 εκατ., έναντι €45,2 εκατ. αυξημένες κατά 47%% σε σχέση με τη χρήση 2015 ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIDTA), ανήλθαν σε κέρδος €29,6εκατ. έναντι κέρδους €14,6 εκατ. του 2015 και διαμορφώνοντας το δείκτη EBIDTA σε 44,5% έναντι 35,0% της χρήσης 2015. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά περίπου €3,7 εκατ. σε σχέση με τη χρήση 2015. Η διοίκηση της Εταιρείας θα εισηγηθεί τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσης 2016.

 

Τέλος, όπως επισημαίνεται, για το 2017 η διοίκηση της Εταιρείας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα στο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον να διατηρήσει τα αποτελέσματα (ποσοτικά και ποιοτικά) που για πρώτη φορά στην εικοσαετή ιστορία της πέτυχε στη χρήση 2016.

 

Παράλληλα, την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,99 ευρώ έκαστη, της FHL Κυριακίδης ανακοίνωσαν η Αντίοχος μαζί με τα συντονισμένα πρόσωπα.

Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της FHL Κυριακίδης ανέρχεται σε 23.053.390,47 ευρώ και διαιρείται σε 23.286.253 κοινές, ονομαστικές μετοχές, υπό άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας €0,99 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι την 6η Φεβρουαρίου 2017 τα φυσικά πρόσωπα κκ. 1. Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού, 2. Κυριακίδης Στυλιανός του Ηλία, 3. Κυριακίδου Βασιλική του Ηλία, 4. Κυριακίδης Ιωάννης του Ηλία, 5. Καλλιονίδης Κωνσταντίνος του Χρύσανθου, 6. Καλλιονίδης Χρύσανθος του Κωνσταντίνου από κοινού με την Καλλονίδου Μυροφόρα του Χρύσανθου (ως συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας), 7. Καλλιονίδη Ευαγγελία του Χρύσανθου, 8. Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος του Ανέστη, 9. Ζαμανόπουλος Ανέστης του Κωνσταντίνου, 10. Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία του Κωνσταντίνου, 11. Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη, 12. Κονδύλης Λάσκαρης του Ελευθερίου, 13. Κονδύλης Γεώργιος του Ελευθερίου, 14. Παντελής Κυριακίδης του Στυλιανού, 15. Νικόλαος Κυριακίδης του Στυλιανού και 16. Γεώργιος Σίντος του Ιωάννη, τα οποία κατέχουν συνολικά ποσοστό ύψους 80,21% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της FHL Κυριακίδης, υπέγραψαν συμφωνία μετόχων, στην οποία προσχώρησε και η Αντίοχος στις 10 Φεβρουαρίου 2017, και με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονισθούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου, για τον από κοινού έλεγχο της Εταιρείας.

 

Σημειώνεται ότι η Αντίοχος ανήκει κατά 100% στον κ. Ηλία Κυριακίδη, ένα εκ των Συντονισμένων Προσώπων. Βασικό αντικείμενο δραστηριότητας της είναι η συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες και, με εξαίρεση τη διενέργεια της Δημόσιας Πρότασης, δεν έχει αναπτύξει, μέχρι σήμερα, καμία δραστηριότητα.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.