ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ικτίνος: Εγκρίθηκε η αναδιάρθρωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού

17:07 - 10 Δεκ 2018 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ικτίνος που συνήλθε την 10η Δεκεμβρίου 2018, στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52) και ώρα 12:00μμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι, σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 73,03% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις που λήφθηκαν, είναι οι κάτωθι : 

Θέμα 1ο : Αναδιάρθρωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού με έκδοση ομολογιακών δανείων - συμβάσεις ομολογιακών δανείων.

Εγκρίθηκε με πλειοψηφία 99,84%, η αναδιάρθρωση και η μετατροπή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, συνολικού ποσού 14.000.000 ευρώ, σε μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια, ως ακολούθως :

Α) Ομολογιακό δάνειο δεκαετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός έτους, ύψους 10.000.000 ευρώ με ομολογιούχο την ALPHA BANK Α.Ε., με επιτόκιο κυμαινόμενο, καθοριζόμενο από το Euribor τριμήνου πλέον 3,50%,.

Β) Ομολογιακό δάνειο  του Ν.3156/2003, τριετούς διάρκειας, ύψους 4.000.000 € με ομολογιούχο την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, με επιτόκιο κυμαινόμενο, καθοριζόμενο από το Euribor τριμήνου πλέον 3,50%.

Επίσης,  ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, κ. Χαϊδάς, ενημέρωσε τους μετόχους, ότι η εταιρία για το 2018 προέβη σε επενδύσεις ύψους 29.000.000 ευρώ, οι οποίες αφορούσαν :

-Την εξαγορά λατομείου μαρμάρου στην Βόρεια Ελλάδα, ύψους 7.000.000 ευρώ,

-Την αγορά και τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου μαρμάρου στην Δράμα, ύψους 5.000.000 ευρώ, συνολικής επένδυσης 10.000.000 ευρώ,

-Την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού για τα λατομεία της εταιρίας, ύψους 3.000.000 ευρώ,

-Την εξαγορά του υπολοίπου ποσοστού 79,656 % της εταιρίας Latirus Ltd από την εταιρία DolphinCi Thirteen Ltd, ύψους 14.000.000 ευρώ και έτσι, η εταιρία κατέχει  μετά την εξαγορά, το 100% της εταιρίας Latirus Ltd.

Οι ανωτέρω επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν με ίδια κεφάλαια  ποσού 15.000.000 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια ποσού 14.000.000 ευρώ, καλύφθηκαν με τα δύο ως άνω ομολογιακά δάνεια.

Θέμα 2ο : Λοιπές ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος  της  Γενικής  Συνέλευσης κ. Ευάγγελος Χαϊδάς, ενημέρωσε τους κ.κ Μετόχους ως ακολούθως :

Α. Εγκρίθηκε η εκμίσθωση δημοσίου λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.633,41 τ.μ. στη θέση «Παπαγούβα», Τ.Κ. Λίμνης, Δ.Ε. Λεβιδίου, Δήμου Ερμιονίδας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η υπογραφή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες για την εκμετάλλευση του λατομείου. Πρόκειται για μάρμαρο αρίστης ποιότητας και μοναδικού γκριζωπού χρώματος, περιζήτητου στις αγορές του εξωτερικού.

Β. Ο κύκλος εργασιών της ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, στο ενδεκάμηνο 2018 ανήλθε σε 50,5 εκατ. ευρώ έναντι 43,5 εκατ. ευρώ  του αντίστοιχου ενδεκάμηνου 2017, ήτοι αύξηση 16,2%.

Γ. Επίσης, ο κ. Χαϊδάς ενημέρωσε  ότι η θυγατρική στην αιολική ενέργεια, ΔΕΗ ΑΕ, προέβη σε  αναδιάρθρωση του ομολογιακού δανείου της, με μείωση του επιτοκίου από 4,75% σε 3,30%. Το εναπομείναν δάνειο ανέρχεται σε 4,6 εκατ. ευρώ και αναμένεται να αποπληρωθεί σε τέσσερα έτη, ήτοι, στο τέλος του 2022.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.