ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ικτίνος: + 24,1% τα κέρδη προ φόρων το 2018

10:15 - 11 Απρ 2019 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Αύξηση κατά 24,1% στα κέρδη προ φόρων για την χρήση 2018 σε σχέση με την χρήση 2017 παρουσίασε η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας για τα αποτελέσματα έτους.

Οι εξαγωγές μαρμάρου για την χρήση 2018 ανήλθαν στο 95% του κύκλου εργασιών της «Ικτίνος».

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,7% και διαμορφώθηκε σε 53,17 εκατ. ευρώ έναντι 47,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα EBITDA για την χρήση 2018 ανήλθαν σε 21,52 εκατ. ευρώ, έναντι 19,03 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13% και, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,5 εκατ. ευρώ έναντι 14,91 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,1%.

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 16,8% και διαμορφώθηκε σε 60,45 εκατ. ευρώ έναντι 51,72 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, το EBITDA για την χρήση 2018 ανήλθε σε 23,56  εκατ. ευρώ, έναντι 20,28 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,1 % και, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 22,21  εκατ. ευρώ έναντι 14,60 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52,1%.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.