ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η σύγχυση για τη δεύτερη Δ.Π. του Τιτάνα

09:14 - 04 Ιουν 2019 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Εν αναμονή της δεύτερης προσπάθειας της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν για την δημόσια πρόταση με στόχο την μεταφορά της έδρας στις Βρυξέλλες, παρατηρείται μία σύγχυση, σε σχέση με τι ποσοστό απαιτείται για να είναι επιτυχής η δημόσια πρόταση. Κατά αρχάς η νέα δημόσια πρόταση έχει σαν όριο επιτυχίας το 75% και όχι το 90% για τις κοινές και τις προνομιούχες μετοχές.

Αν και στις δύο περιπτώσεις μετοχών επιτευχθεί αποδοχή άνω του 90% τότε μόνο οι μέτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της νέας κοινής μετοχής που θα διαπραγματεύεται σε Αθήνα και Βρυξέλες και του τιμήματος το οποίο έχει προσδιοριστεί για τις μεν κοινές σε 19,64 ευρώ ανά μετοχή για τις δε προνομιούχες σε 18,98 ευρώ.

Αν η εταιρία δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το 90% αλλά υπάρξει επιτυχία μόνο κατά το σκέλος της αποδοχής του 75% τότε θα δημιουργηθεί μια παράδοξη εικόνα διαπραγμάτευσης της νέας κοινής μετοχής της Τιταν (Titan International) και των υφιστάμενων κοινών και προνομιούχων τίτλων οι οποίοι θα παραμείνουν εισηγμένοι στο ΧΑ.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Τελευταία τροποποίηση στις 09:30 - 04 Ιουν 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.