ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ικτίνος: Εγκρίθηκε το split της μετοχής από τη ΓΣ

17:24 - 26 Ιουν 2019 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Η Γενική Συνέλευση της Ικτίνος ενέκρινε την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 ευρώ σε 0,10 ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 28.580.100 σε 114.320.400 κοινές ονομαστικές μετοχές (split), δηλ. θα εκδοθούν 85.740.300 νέες μετοχές.

Οπως αναφέρει η εταιρία, οι ως άνω 114.320.400 νέες μετοχές θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρίας και θα αντιστοιχούν σε τέσσερις κοινές ονομαστικές μετοχές σε αντικατάσταση για κάθε μία παλαιά ονομαστική μετοχή.

Έτσι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 11.432.040,00 ευρώ και θα διαιρείται σε 114.320.400 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ εκάστη.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε και τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2018 ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή, θα ανέλθει σε 0,135 Ευρώ.

Η αποκοπή θα γίνει την Δευτέρα 8-7-2019, δικαιούχοι του μερίσματος (record date) είναι οι κάτοχοι μετοχών στην λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη 9-7-2019 .Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 12-7-2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Οι προοπτικές για το 2019

Οπως αναφέρει η εταιρία, για το 2019 θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία της, παρόλες τις δυσκολίες που δημιούργησαν οι πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες του πρώτου εξαμήνου που είχαν σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι παραγωγές ογκομαρμάρων και οι αντίστοιχες πωλήσεις ογκομαρμάρων. Οι μειώσεις των πωλήσεων του πρώτου εξαμήνου πιστεύουμε ότι θα καλυφθούν στο δεύτερο εξάμηνο του 2019, ώστε ο κύκλος εργασιών του 2019 να παρουσιάσει μια αύξηση της τάξεως του 10%, με την ανάλογη αύξηση των κερδών.

Τα νέα λατομεία στους Πύργους Δράμας και στην Παπαγούβα Τρίπολης, η ολοκλήρωση του νέου σύγχρονου εργοστασίου στη ΒΙΠΕ Δράμας, μαζί με τα υπάρχοντα λατομεία, συνολικά εννιά (9) λατομεία, δίνουν στην εταιρία μας συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό και σε συνδυασμό με τη συνεχόμενη ζήτηση σε μάρμαρα, επιβεβαιώνουν τις θετικές προοπτικές που υπάρχουν για την εταιρία.

Το εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ Δράμας ολοκληρώθηκε και θα λειτουργήσει πλήρως το δεύτερο εξάμηνο του 2019, ενώ το κτίριο των γραφείων - εκθεσιακού χώρου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2019. Το συνολικό ύψος της επένδυσης θα ανέλθει στα 10 εκατ. από τα οποία τα 6,8 εκατ. πήραν υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016. Η υπαγωγή στο Νόμο θα αποδώσει στη εταιρία 2,4 εκατ. ευρώ με την μορφή φοροαπαλλαγής. Η επένδυση του εργοστασίου στη ΒΙΠΕ αναμένεται να προσθέσει στον κύκλο εργασιών, για το δεύτερο εξάμηνο του 2019 περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.