ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το 6,22% της ΤΙΤΑΝ στην FMR LLC

17:20 - 02 Ιουλ 2019 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Από 28/6/2019 έως 1/7/2019 η FMR LLC αγόρασε 152.439 μετοχές της ΤΙΤΑΝ.

H FMR LLC, με τις από 1/7/2019 και 2/7/2019 δηλώσεις της, γνωστοποίησε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 28/6/2019 έως 1/7/2019 αγόρασε 152.439 κοινές μετοχές της ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

Την 1/7/2019, η FMR LLC κατείχε 4.795.372 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,22% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.