ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια πρόταση του Τιτάνα

07:50 - 18 Ιουλ 2019 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Πριν την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης (10.25 π.μ.) αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν για την επιτυχή ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την πρωτογενή εισαγωγή της TCI στο Euronext Βρυξελλών, κάτι που εξυπηρετεί το στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου Τιτάν.

Η αποδοχή με ποσοστό άνω του 90% σημαίνει πως θα καταστεί δυνατόν να ενεργοποιηθεί το "Δικαίωμα Εξαγοράς" και το "Δικαίωμα Εξόδου" (διαδικασία squeeze out και sell out) και για τις δύο κατηγορίες μετοχών. 

Βάσει το χρονοδιαγράμματος που είχε ανακοινωθεί, η διαπραγμάτευση των μετοχών της TITAN Cement International στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων αναμένεται να ξεκινήσει στις 23 Ιουλίου 2019 ή περί την ημερομηνία αυτή. Αντίστοιχα, μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2019 θα είναι η καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς και μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2019 η καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος Εξόδου.

ANΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.