ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΠΕ: Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 22,24% της Elpedison

12:45 - 26 Ιουλ 2019 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Σε συνέχεια της από 20 Ιουνίου ανακοίνωσης εξαγοράς ποσοστού 22,24% στην Elpedison Α.Ε. από τους ομίλους Ελλάκτωρ και ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ, η ΕΛΠΕ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Κατά συνέπεια, η ELPEDISON BV, όπου ο Όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια συμμετέχει με ποσοστό 50%, κατέχει πλέον το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Elpedison Α.Ε.

Η ΕΛΠΕ προχώρησε σε δύο ακόμη ανακοινώσεις:

  1. H Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Στυλιανός Τριανταφύλλου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, σύμφωνα με την από 26/07/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 25/07/2019 σε πώληση 1.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €9.300.
  2. H Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ο κος Νικόλαος Γεωργούδας, Διευθυντικό Στέλεχος, σύμφωνα με την από 26/07/2019 γνωστοποίηση συναλλαγής προς την Εταιρεία, προέβη στις 25/07/2019 σε πώληση 1.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €9.432,15.
Τελευταία τροποποίηση στις 13:57 - 26 Ιουλ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.