ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Philip Morris: Έρευνα για τα «προϊόντα μειωμένου κινδύνου»

14:56 - 05 Οκτ 2016 | ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η Philip Morris International Inc. δημοσίευσε στις 6 Σεπτεμβρίου την πρώτη επιστημονική ενημέρωση για τα προϊόντα μειωμένου κινδύνου (Π.Μ.Κ.), σχετικά με τις ερευνητικές της προσπάθειες για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μιας σειράς εναλλακτικών προϊόντων με δυνατότητα μείωσης του κινδύνου σε σχέση με τα συμβατικά τσιγάρα.

Η ενημέρωση έχει σκοπό να παράσχει σε επιστήμονες, ρυθμιστικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους μια σύνοψη της προσέγγισης που εφαρμόζει η PMI για την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των προϊόντων, καθώς και μια επισκόπηση των πιο πρόσφατων μελετών, των βασικών αξιολογηθεισών δημοσιεύσεων και των παρουσιάσεων σε επιστημονικά συνέδρια. Αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στις διαρκείς προσπάθειες της PMI για την κοινοποίηση των πιο πρόσφατων επιστημονικών της γνώσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται ένας αποκλειστικός ιστότοπος (www.pmiscience.com).

 

Ο καθηγητής Manuel Peitsch, Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής της PMI, εξηγεί: «Καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να αναπτύσσουμε και να αξιολογούμε επιστημονικά καινοτόμα προϊόντα που παράγουν ατμό, στον οποίο οι επιβλαβείς χημικές ουσίες που βρίσκονται στον καπνό του τσιγάρου είναι σημαντικά μειωμένες ή έχουν εξαλειφθεί, ενώ η γεύση, η εμπειρία των αισθήσεων και τα τελετουργικά χαρακτηριστικά του καπνίσματος διατηρούνται όσο το δυνατό περισσότερο. Πιστεύουμε, από κοινού με πολλούς ειδικούς της δημόσιας υγείας, ότι τα καινοτόμα προϊόντα που υποστηρίζονται από αξιόπιστη επιστημονική γνώση μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη μείωση της βλάβης που προκαλεί το κάπνισμα. Η κοινοποίηση των μεθοδολογιών και των ευρημάτων μας, επιτρέπει την ανατροφοδότηση και την αξιολόγηση από τρίτους ειδικούς και ρυθμιστικές αρχές και μπορεί να ενθαρρύνει την περαιτέρω έρευνα στον τομέα».

 

Η εκτεταμένη έρευνα της PMI εμπνέεται από τις σαφώς αναγνωρισμένες πρακτικές της φαρμακευτικής βιομηχανίας και συνάδει με τις οδηγίες της αρμόδιας αρχής των ΗΠΑ για τα προϊόντα καπνού τροποποιημένου κινδύνου (Π.Κ.Τ.Κ.), της Food & Drug Administration (FDA). Στην εταιρεία απασχολούνται σήμερα περισσότεροι από 300 επιστήμονες παγκοσμίου επιπέδου που διενεργούν ενδελεχείς έρευνες, οι οποίες περιλαμβάνουν εργαστηριακές και κλινικές μελέτες, καθώς και ρηξικέλευθες μελέτες τοξικολογίας συστημάτων. Το πρόγραμμα αξιολόγησης περιλαμβάνει και μελέτες σχετικά με την πραγματική χρήση του προϊόντος και την ορθή κατανόηση των μηνυμάτων που αφορούν το προϊόν, καθώς και έρευνα μετά τη διάθεση στην αγορά.


Ο Michele Cattoni, Αντιπρόεδρος του τομέα Τεχνολογίας και Λειτουργιών της PMI, αναλύει περαιτέρω τις προσπάθειες που καταβάλλει η εταιρεία: «Η τεχνολογική καινοτομία αλλάζει ριζικά τη μορφή της βιομηχανίας μας με ένα μεγάλο εύρος μη καιόμενων προϊόντων νικοτίνης, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικά προϊόντα σημαντικά μειωμένου κινδύνου σε σύγκριση με τα συμβατικά τσιγάρα. Η PMI είναι και θα εξακολουθήσει να είναι η κινητήριος δύναμη αυτού του μετασχηματισμού. Αποτελεί φιλοδοξία μας η εν τέλει αντικατάσταση των τσιγάρων από εναλλακτικά προϊόντα μειωμένου κινδύνου προς όφελος των καπνιστών, της κοινωνίας και της εταιρείας μας».

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.