ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Λιβάνης: Στις 30 Ιανουαρίου η Γ.Σ.

18:05 - 08 Ιαν 2019 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λιβάνης με την από 8 Ιανουαρίου 2019 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας Σόλωνος 98 - Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.

2. Τροποποίηση άρθρου 4 του καταστατικού, προσθήκη σκοπών εταιρείας.

3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στον ίδιο χώρο.

Η τυχόν Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, αναφέρεται στην ανακοίνωση της εισηγμένης.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.