ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μεταξύ 9,76 - 17,25 ευρώ το stock options plan της Πειραιώς

11:30 - 28 Δεκ 2007 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Από σήμερα, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 1.454.798 νέες μετοχές τηςΤράπεζας Πειραιώς, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) από μέλη του Δ.Σ. της τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών.


Συνολικά ασκήθηκαν: 709.958 δικαιώματα προαίρεσης που ασκήθηκαν από 531 δικαιούχους με τιμή διάθεσης 9,76 ευρώ και 744.840 δικαιώματα προαίρεσης που ασκήθηκαν 333 δικαιούχους με τιμή διάθεσης 17,25 ευρώ. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολοεισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 339.198.587.

Eπίσης, από σήμερα, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 2.109.375 νέες μετοχές της Λιβάνης, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από 90 δικαιούχους, μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της εταιρίας με τιμή διάθεσης ευρώ 0,30.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 23.203.125 μετοχές.

 

 

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.