ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Γνωστοποίηση διενέργειας συναλλαγών

13:33 - 04 Νοε 2008 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 το εξής:
- H μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), κα Θεοδόση Τερέζα του Γεωργίου προέβη την 31/10/2008 σε αγορά 220.010 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 134.206,10 ευρώ.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.