ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

WIND: 12η ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας

10:58 - 10 Οκτ 2019 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η WIND, υλοποιώντας με συνέπεια για 2η συνεχόμενη χρονιά τη νέα στρατηγική «20 Στόχοι για το 2020», εξέδωσε την 12η ετήσια Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Στην Έκθεση παρουσιάζεται αναλυτικά το κοινωνικό και το επιχειρηματικό αποτύπωμα της Εταιρείας για το 2018, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας δέσμευσής της για διαρκή συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία και οικονομία με όρους βιώσιμης ανάπτυξης, εναρμονιζόμενη πλήρως με την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών ως το 2030 (SDGs).

Η Εταιρεία μέσα στο έτος κατάφερε να υλοποιήσει σημαντικό μέρος των Στόχων που έχει θέσει για το 2020.

Οι Στόχοι που επιτεύχθηκαν το 2018:

H επίδραση της WIND στην κοινωνία, τους ανθρώπους, το περιβάλλον, τους πελάτες και την οικονομία καταγράφεται με διαφανή και συστηματικό τρόπο στην 12η ετήσια Έκθεση  Εταιρικής Υπευθυνότητας με περίοδο αναφοράς από 1η Ιανουαρίου 2018 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018. Η έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού Global Reporting Initiative – GRI STANDARDS, ενώ ακολουθεί τις αρχές του AccountAbility Principles Standard AA1000.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ηλεκτρονική έκδοση της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018.

WIND apologismos 2018 Mockup inside

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.