ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

15:45 - 20 Οκτ 2008 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Η εταιρεία ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει με βάση το άρθρο 21 του Ν. 3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης της ΕΚ 1/434/3.7.2007 το εξής:
- Ο μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), κ. Απέργης Ευστράτιος του Νικολάου Φιλίππου προέβη την 17/10/2008 σε αγορά 20.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 14.600,00 ευρώ.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.