• ΓΔ: 00
 • FTSE/ΧΑ LARGE CAP0
 • FTSE ΧΑ MID CAP0
 • Τζίρος0
 • €/$ 0 €/£ 0
  BTC 0 ETH 0 XRP 0
0
0
 • Nasdaq00%
 • S&P 50000%
 • CAC 4000%
 • DAX00%
 • FTSE 10000%
 • Nikkei 22500%
Τηλεπικοινωνίες

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Σε τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της προτίθεται να προβεί η Πλαίσιο, σύμφωνα με το Σχέδιο Τροποπόιησης Καταστατικού της, κατά την έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19/01, ημέρα Τρίτη , και ώρα 12:30 μ.μ, στα γραφεία της έδρας της (Μαγούλα Αττικής, θέση Σκλήρη).
Σε αγορά 48.945 μετοχών της Εταιρείας Ειδησεοφωνική, συνολικής αξίας 33.772.05 ευρώ, προέβη την 07/12/2009 η μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κα Θεοδόση Τερέζα.
Σε αγορά 3.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ, συνολικής αξίας 2.376,00 ευρώ, προέβη η μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, (και υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005), κα Θεοδόση Τερέζα του Γεωργίου την 26/11/2009.
Ο όμιλος εταιρειών NEWSPHONE HELLAS ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα για τις 30/9/2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.).
Η έκδοση απόφασης αναμένεται αναφορικά με την αγωγή της εταιρείας Ειδησεοφωνική κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, σε συνέχεια των με αριθμούς 2787/2008 και 2788/2008 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας κατά την προσδιορισθείσα για την 10η Νοεμβρίου 2009 δικάσιμο η υπόθεση
Την έκδοση κοινού ομολογιακού αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Ειδησεοφωνική, μέχρι 2.000.000 ευρώ που θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. Το προϊόν του Δανείου θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης. Η κάλυψη των ομολογιών του Δανείου θα γίνει κατά την έκδοσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση από την Τράπεζα EFG EUROBANK Α.Ε.
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στην Ολλανδία, ERGOPHONE B.V. ύψους 250.000 ευρώ προχώρησε η Newsphone. Tα κεφάλαια προήλθαν από τα ίδια κεφάλαια της Newsphone, προκειμένου η Ergophone να συμμετέχει σε εταιρείες με αντικείμενο παρεμφερές προς εκείνο της Εταιρείας. Μετά την ανωτέρω αύξηση το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας στη θυγατρική της θα παραμείνει το ίδιο.
H μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Newsphone Τερέζα Θεοδόση προέβη την 19/10/2009 σε αγορά 20.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 16.000 ευρώ.
Η Θεοδόση Τερέζα προέβη την 12/10/2009 σε αγορά 193.911 μετοχών της Newsphone, συνολικής αξίας 159.356,15 ευρώ.
Στις 05/11/2009, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 15:00 στην έδρα της εταιρίας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της οδού Λ. Θησέως με αριθμό 280, θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Ειδησεοφωνική, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:
Στο ποσό των 20.766 ευρώ ανέρχεται η συνολική επιβάρυνση της εταιρείας Ειδησεοφωνική Ελλάς, από τον φορολογικό έλεγχο της CALL CENTER HELLAS τη χρήση 2008 για τις πάσης φύσεως φορολογικές της υποχρεώσεις.
Στα 210.115 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 90.172,38 αφορά προκαταβολή φόρου επόμενης χρήσης και ποσό 119.942,62 αφορά φορολογικές διαφορές, ανήλθε η συνολική επιβάρυνση από τον φορολογικό έλεγχο της εταιρείας Ειδησεοφωνική Ελλάς για τη χρήση 2008
H μέτοχος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Newsphone, Θεοδόση Τερέζα του Γεωργίου προέβη την 10/09/2009 σε αγορά 25.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 20.000 ευρώ και την 11/09/2009 σε αγορά 131.826 μετοχών συνολικής αξίας 106.157,73 αντίστοιχα.
Penna Reporter Mamamia CityWoman