ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βιοκαρπέτ: Βελτιωμένα αποτελέσματα στο εννεάμηνο

11:04 - 23 Νοε 2021 | ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Τιμολογιακές αυξήσεις προκειμένου να αντισταθμιστεί η αύξηση του κόστους ενέργειας και των μεταφορικών, προαναγγέλλει ο όμιλος Βιοκαρπέτ, παρουσιάζοντας συνοπτικά τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου/εννεμήνου.

Όπως επισημαίνει στην σχετική του ανακοίνωση, «η Διοίκηση του Όμιλου θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο θέμα της ενεργειακής κρίσης και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στις όποιες διακυμάνσεις των τιμών που επηρεάζουν το ενεργειακό και μεταφορικό κόστος και όλη την λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου».

Αναφορικά με τα αποτελέσματα, η Βιoκαρπέτ ανακοίνωσε πως ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το εννεάμηνο του 2021 στα € 139,14 εκ έναντι € 90,36 εκ στο αντίστοιχο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 53,99% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2020. Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε το Γ΄ τρίμηνο του 2021 στα € 49,08 εκ έναντι € 32,14 εκ στο αντίστοιχο Γ΄ τρίμηνο του 2020 σημειώνοντας αύξηση κατά 52,70%. Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο της Εταιρείας Βιoκαρπέτ αυξήθηκε κατά 20,01% και ανήλθε στα € 3,92 εκ το 2021 έναντι € 3,27 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο κύκλος εργασιών το Γ΄ τρίμηνο του 2021 της Εταιρείας Βιoκαρπέτ αυξήθηκε κατά 25,61% και ανήλθε στα € 2,20 εκ το 2021 έναντι € 1,76 εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου του 2020.

Οπως επισημαίνει, η εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 το 2021 δεν επίδρασαν σημαντικά τον κύκλο εργασιών του Όμιλο, ενώ οι επιπτώσεις της αύξησης του κόστους της ενέργειας και των μεταφορικών αναμένεται να επηρεάσουν ανάλογα και την τιμολογιακή πολιτική του Όμιλου. Ωστόσο, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου επηρέασε θετικά τα αποτελέσματα του Όμιλου και το Γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021. Επίσης, αναφέρουμε ότι στην Βιoκαρπέτ αναμένεται αύξηση του κύκλου εργασιών τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 10,56 € εκ. έναντι 4,83 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξηση κατά 118,82%. Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 9μήνου της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2939,92% και διαμορφώθηκαν στα € 0,47 εκ. έναντι € (0,02)εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε κέρδη 4,37 € εκ. έναντι 3,28 € εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αύξηση κατά 33,26%. Τα αποτελέσματα προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Γ΄ τριμήνου 2021 της Εταιρείας αυξήθηκαν κατά 510,63% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,26 εκ. έναντι € 0,04 εκ. κερδών την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων € 4,30 εκ. το εννεάμηνο του 2021 έναντι ζημιών € (0,96)εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Ο Όμιλος παρουσιάζει μετά την ενοποίηση κέρδη προ φόρων € 2,40 εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2021 έναντι κερδών € 1,63 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το εννεάμηνο του 2021 μειώθηκαν κατά 39,43% και διαμορφώθηκαν στα € (0,75) εκ έναντι € (1,24) εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Οι ζημίες προ φόρων της Εταιρείας το Γ΄ τρίμηνο 2021 μειώθηκαν κατά 72,42% και διαμορφώθηκαν στα € (0,07) εκ έναντι € (0,27) εκ την αντίστοιχη περίοδο του Γ΄ τριμήνου 2020.

Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε € 6,82 εκ. έναντι κερδών € 1,42 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση κερδών κατά 381,59%. Η μεταβολή προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. . Τα κέρδη προ φόρων & τόκων του Ομίλου το Γ΄ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκαν σε € 3,24 εκ. έναντι κερδών € 2,43 εκ την αντίστοιχη περίοδο το Γ΄ τρίμηνο 2020, το οποίο συνεπάγεται αύξηση των κερδών κατά 33,42%. Οι καθαρές ζημίες προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2021 ανήλθαν σε € (0,28) εκ. έναντι € (0,76) εκ. του εννεάμηνου του 2020 μείωση ζημιών κατά 62,75%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων της Εταιρείας κατά το Γ΄ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε € 0,08 εκ. έναντι ζημιών € (0,14) εκ. το Γ΄ τρίμηνο του 2020 μείωση ζημιών κατά 156,10%.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.