ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

«Πράσινο» από το ΣτΕ για το έξυπνο ηλεκτρονικό εισιτήριο

22:11 - 15 Μαρ 2016 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με τέσσερεις αποφάσεις του (676 - 679/2016) απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - ΑΤΕΣΕ Α.Ε.» για την διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού για το έξυπνο ηλεκτρονικό εισιτήριο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.

Ανάδοχος του έργου έχει ανακηρυχθεί η εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ- LG CNS CO LTD».


Στο ΣτΕ είχε προσφύγει η εταιρεία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - ΑΤΕΣΕ Α.Ε.», η οποία αποκλείστηκε από το διαγωνισμό και στρεφόταν κατά του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ).


Η αιτούσα εταιρεία στρεφόταν κατά της διεξαγωγής του διεθνούς διαγωνισμού (προϋπολογισμού 94 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ), για τη «μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρησης και την τεχνική διαχείριση, ενός ενιαίου αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου» για τα μαζικά μέσα μεταφοράς.


Η εταιρεία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - ΑΤΕΣΕ Α.Ε.» κατά το στάδιο αξιολόγησης του διαγωνισμού είχε ασκήσει προδικαστική προσφυγή η οποία όμως απορρίφθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ.


Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι ήταν νόμιμη η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - ΑΤΕΣΕ Α.Ε.» από τον ΟΑΣΑ.
Ο επίμαχος διαγωνισμός περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών, οι οποίες θα αντικαταστήσουν τα χάρτινα μεμονωμένα εισιτήρια και τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Το έξυπνο ηλεκτρονικό εισιτήριο θα είναι δύο τύπων και η επικύρωσή τους θα γίνεται εξ αποστάσεως χωρίς ο επιβάτης να εισάγει την κάρτα στο μηχάνημα.


Επίσης, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση επικυρωτικών μηχανημάτων και η εγκατάσταση πυλών εισόδου στους σταθμούς του μετρό και του προαστιακού σιδηροδρόμου.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.