ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΧΑ: Μία ώρα το πρωί για μικρές - μεσαίες και στην τιμή κλεισίματος τα πακέτα

20:01 - 05 Απρ 2006 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Tη δημιουργία μιας πρώτης περιόδου συνεχούς διαπραγμάτευσης για την κατηγορία της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, διάρκειας 1 ώρας από τις 11:30 μέχρι 12:30, καθώς και την πραγματοποίηση συναλλαγών σε πακέτα κατά τη τελευταία φάση της συνεδρίασης, τόσο στη μέση σταθμική τιμή όσο και στην τιμή κλεισίματος, αποφάσισε μεταξύ άλλων αλλαγών στο ωράριο και τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑ .
Eιδικότερα κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑ αποφάσισε τις ακόλουθες τροποποιήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αγορών του, οι οποίες θα ισχύσουν από την 5η Ιουνίου 2006: Ωράριο λειτουργίας · Δημιουργία μιας πρώτης περιόδου Συνεχούς Διαπραγμάτευσης για την κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης, διάρκειας 1 ώρας από τις 11:30 μέχρι 12:30. Η δεύτερη περίοδος Συνεχούς Διαπραγμάτευσης θα παραμείνει ως έχει, δηλαδή θα έχει διάρκεια 2:30 ώρες, από τις 14:00 μέχρι 16:30. Η προσθήκη αυτή πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης που υπάρχει κατά το τελευταίο διάστημα. Η περίοδος για τις Προσυμφωνημένες Συναλλαγές θα είναι 11:30 έως 16:55. · Ο χρόνος έναρξης της προσυνεδρίασης, μεταφέρεται στις 11:00 από τις 11:15. Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται ο χρόνος Συγκέντρωσης Εντολών για όλες τις κατηγορίες διαπραγμάτευσης κατά 15 λεπτά, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή στη φάση αυτή. · Για τους ίδιους λόγους αποφασίστηκε η επέκταση της διάρκειας ενδιάμεσης Δημοπρασίας που εφαρμόζεται κατά την ημέρα λήξης παραγώγων προϊόντων (3η Παρασκευή του μήνα) στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης στα 15 λεπτά ( αντί για 10 που ισχύει σήμερα). . Επίσης αποφασίστηκε, ότι κατά τη τελευταία φάση της συνεδρίασης, θα επιτρέπονται πλέον συναλλαγές σε πακέτα τόσο στη μέση σταθμική τιμή όσο και στη τιμή κλεισίματος. Οι συναλλαγές που καταρτίζονται στην τελευταία αυτή φάση της συνεδρίασης της Κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (16:45 – 17:00), θα γίνονται στην τιμή κλεισίματος (τιμή που προσδιορίζεται από το call auction των 16:45), αντί της μέσης σταθμικής τιμής συνεδρίασης που χρησιμοποιείτο μέχρι σήμερα, αφού διαπιστώθηκε ότι πάνω από το 80% των συναλλαγών κατά την περίοδο αυτή γινόταν σε πακέτα. Αλλαγές του κανονισμού - Προστίθεται νέα διαδικασία διενέργειας των εκποιήσεων. Η διαδικασία αυτή διαμορφώθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εκποιήσεις των ενσώματων ονομαστικών μετοχών. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία της 22/2/06 του ΚΑΑ υπάρχουν 122 περιπτώσεις εταιριών των οποίων μικρά ποσοστά των ονομαστικών τους μετοχών δεν έχουν αποϋλοποιηθεί. - Ρυθμίζεται η δραστηριοποίηση των μελών του Χ.Α.Κ. στο Χ.Α. στο πλαίσιο της κοινής πλατφόρμας. - Διευρύνεται η υποχρέωση ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, από τις εταιρίες που συμμετέχουν στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης, μέσω του Προγράμματος Σκοπούμενων Πράξεων. Συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Σκοπούμενων Πράξεων θα πρέπει να ανακοινώνονται, οι περιπτώσεις καταβολής προμερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου. - Διαμορφώνεται αυστηρότερο πλαίσιο σε ότι αφορά στον τρόπο διατύπωσης των ανακοινώσεων των εισηγμένων εταιριών, που δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. - Καταργείται η υποχρέωση της δημοσιοποίησης από πλευράς των εισηγμένων εταιριών, της ανάλυσης του κύκλου εργασιών τους, σύμφωνα με το πρότυπο ΣΤΑΚΟΔ της ΕΣΥΕ. Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω αλλαγές του κανονισμού υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αλλες αποφάσεις Επίσης το διοικητικό συμβούλιο του ΧΑ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε: Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση: · των 24.400.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εurobank Properties, αφού διαπίστωσε την επάρκεια της διασποράς των μετοχών της. Από τον συνολικό αριθμό μετοχών προς εισαγωγή οι 7.290.066 μετοχές διατέθηκαν στην πρόσφατη Δημόσια Εγγραφή 29/03/06-31/03/06 σε τιμή διάθεσης μετοχής 15,60 ευρώ. · των 10.629.194 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Euroline Eπενδυτική, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της τελούσας υπό εκκαθάριση εταιρείας Marfin Global Investments. Σύμφωνα με τις προσδιορισθείσες σχέσεις ανταλλαγής: α) κάθε μέτοχος της Euroline ανταλλάσσει 1 κοινή ονομαστική μετοχή, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ, που κατέχει με 0,80 νέας κοινής ονομαστικής μετοχής, νέ
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.