ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

XA: Αναψε το πράσινο φως για τη Eurobank Properties

19:04 - 02 Μαρ 2006 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
To πράσινο φως για την εισαγωγή των μετοχών της Eurobank Properties στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του ΧΑ, άναψε το διοικητικό συμβούλιο της χρηματιστηριακής αρχής, ενώ έλαβε αποφάσεις και για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ακόλουθων μετοχών:
· των 96.550 νέων κοινών και των 369.420 νέων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εγνατία Τράπεζα, που προέκυψαν από μετατροπή ισάριθμων ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006. · των 318.054 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της F.G.Europe, που προέκυψαν από μετατροπή 14.457 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η Παρασκευή 10 Μαρτίου 2006. · των 3.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της LΑΝ-ΝΕΤ, που προέκυψαν από μετατροπή 3.000 ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006. · των 9.819.370 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Mαθιός Πυρίμαχα, οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή ισαρίθμων κοινών ανωνύμων μετοχών της. Ως ημερομηνία αναστολής των κοινών ανωνύμων μετοχών ορίστηκε η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006 και ως ημερομηνία έναρξης της επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών που προκύπτουν από την μετατροπή ορίστηκε η Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006. Το Δ.Σ. του Χ.Α. ενημερώθηκε επίσης για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από ευρώ 0,30 σε ευρώ 0,60. Η διαπραγμάτευση των μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία θα ξεκινήσει την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2006. · των 32.853.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Eurodrip, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η Τετάρτη 8 Μαρτίου 2006. · των 1.854.410 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Ζήνων, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η Τετάρτη 8 Μαρτίου 2006. · των 1.099.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της FANCO που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από μετατροπή ομολογιών σε μετοχές. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίζεται η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006. · Των 35.170.730 δικαιωμάτων προτίμησης της ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 4 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε 10 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή διάθεσης ευρώ 1,00 και ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ 0,78. Δικαιούχοι της αύξησης είναι οι μέτοχοι της λήξης της συνεδρίασης της 07/03/2006. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Τετάρτη 8 Μαρτίου 2006. Περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται από 14 έως 28 Μαρτίου 2006. · των 4.000.000 ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 32-ετούς διάρκειας, επιτοκίου 4,50% και εκδόσεως 7/3/2005. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για: · α) την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ΓΕΚΕ από 0,59 σε 2,81 ευρώ ανά μετοχή και β) τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ιδίας εταιρείας από ευρώ 2,81 σε ευρώ 1,76 ανά μετοχή, με αναλογική επιστροφή ποσού ευρώ 1,05 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με την νέα ονομαστική αξία - ευρώ 1,76 ανά μετοχή – και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006. · την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Ριντένκο από ευρώ 0,60 σε ευρώ 0,66. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία, ορίστηκε η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006. · την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Καρέλια από ευρώ 6,53 σε ευρώ 7,70. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία, ορίστηκε η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006. · τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ΙΜΠΕΡΙΟ από ευρώ 1,73 σε ευρώ 0,49 ανά μετοχή και την αναλογική επιστροφή του ποσού ευρώ 1,24 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών με την νέα ονομαστική αξία ευρώ 1,76 ανά μετοχή ορίζεται η Πέμπτη 9 Μαρτίου 2006. · το περιεχόμενο του πληροφορικού σημειώματος της Βιοκαρπέτ το οποίο συντάχθηκε λό
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.