ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επέκταση σε Βαλκάνια και Ρωσία εξετάζει η Τρ. Κύπρου

14:59 - 05 Οκτ 2005 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σχέδια για επέκταση στα Βαλκάνια και τη Ρωσία, μέσω εξαγορών ή αυτόνομης ανάπτυξης, εκπονεί ο όμιλος της τράπεζας Κύπρου, όπως ανακοινώθηκε σε παρουσίαση στον ΣΜΕΧΑ.
Ο όμιλος της τράπεζας Κύπρου στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω την απόδοση των ιδίων του κεφαλαίων αλλά και να βελτιώσει την κερδοφορία. Μάλιστα, όπως τονίσθηκε στην παρουσίαση στο ΣΜΕΧΑ, τα κέρδη του 2005 θα είναι σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με το 2004. Ο πρώτος γενικός διευθυντής της τράπεζας Κύπρου, κ. Γ. Κυπρής, αναφέρθηκε στους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη τριετία, οι οποίοι συνοψίζονται στην ενίσχυση των εργασιών στην Κύπρο και την Ελλάδα και στην ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας διεθνούς παρουσίας με επέκταση σε νέες αγορές Βαλκάνια και Ρωσία. Ο γενικός οικονομικός διευθυντής του ομίλου κ Χ. Χατζημιτσής, αναφέρθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2005. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κατά 98% αύξηση στα κέρδη μετά τη φορολογία, τα οποία ανήλθαν για το α’ εξάμηνο 2005 σε 55 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βελτιώθηκε σε 59% από 62% για το έτος 2004, ως αποτέλεσμα της συγκράτησης της αύξησης των εξόδων (8%). Τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου αναμένεται να παραμείνουν σαφώς βελτιωμένα έναντι του 2004. Τα κέρδη συμβαδίζουν με τους στόχους που έχουν τεθεί στο τριετές στρατηγικό πλάνο (2005-2007) του ομίλου, με βάση το οποίο, το Συγκρότημα στοχεύει μέχρι το 2007, να αυξήσει την απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) σε επίπεδο πέραν του 13% από 7% που ήταν για το έτος 2004 (30 Ιουνίου 2005: 11%) και να περιορίσει τον λόγο εξόδων προς έσοδα σε επίπεδο κάτω από 58% σε σύγκριση με 62% για το έτος 2004 (30 Ιουνίου 2005: 59%).
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.