ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εθνική Τράπεζα: νέα προϊόντα «κεφάλαιο plus»

23:27 - 23 Σεπ 2005 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η Εθνική Τράπεζα, με στόχο να διευρύνει τις επενδυτικές επιλογές της πελατείας της, έχει εμπλουτίσει τις εκδόσεις των καταθετικών - επενδυτικών προϊόντων «κεφάλαιο plus» και με προϊόντα σε ξένο νόμισμα.
Τα προϊόντα «κεφάλαιο plus» είναι ειδικής μορφής προθεσμιακές καταθέσεις που παρέχουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη και δυνατότητα απόδοσης μεγαλύτερης από τα απλά καταθετικά προϊόντα, η οποία εξαρτάται από την πορεία των οικονομικών δεικτών που συνδέονται με την επένδυση. Για την περίοδο από 26 μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2005, τα καταστήματα της Τράπεζας προσφέρουν στο ευρύ επενδυτικό κοινό δύο νέα προϊόντα της μορφής αυτής, ένα σε ευρώ (EQUITY DEFENDER IN EUR) και ένα σε δολάριο Η.Π.Α. (EQUITY DEFENDER IN USD). Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής είναι EUR5.000 ή USD5.000, αντίστοιχα. Και τα δύο προϊόντα έχουν διάρκεια 3 έτη, με έναρξη την 3/10/2005 και λήξη την 3/10/2008 και προσφέρουν δυνατότητα υπεραπόδοσης που εξαρτάται από την πορεία 10 διεθνών μετοχών. Συγκεκριμένα, αν στο τέλος κάθε μιας από τις τρεις ετήσιες περιόδους, καμία από τις μετοχές που συμμετέχουν στο καλάθι δεν πέσει περισσότερο από 15% σε σχέση με την τιμή της στην αρχή της συγκεκριμένης περιόδου, τότε ο επενδυτής λαμβάνει απόδοση (μικτή, ετησιοποιημένη): - 4,50% για το «EQUITY DEFENDER IN EUR» - 7,00% για το «EQUITY DEFENDER IN USD» Σε αντίθετη περίπτωση, ο επενδυτής λαμβάνει ελάχιστη εγγυημένη απόδοση (μικτή, ετησιοποιημένη) 0,75% για το προϊόν σε ευρώ και 2,00% για το προϊόν σε δολάριο Η.Π.Α. Τέλος, σημειώνεται ότι το προϊόν «Κεφάλαιο Plus ΜΙΚΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» τριετούς διάρκειας, που έληξε στις 13 Σεπτεμβρίου 2005, πέτυχε συνολική μικτή απόδοση τριετίας 35,62% (11,70% ετησιοποιημένη). Ο μεσοπρόθεσμος ορίζοντας του συγκεκριμένου προϊόντος προσέφερε στην επένδυση το χρονικό περιθώριο ώστε να αναπτυχθεί και να συνδυάσει ιδιαίτερα αποτελεσματικά την επίτευξη εξαιρετικά υψηλής απόδοσης με την παροχή απόλυτης εγγύησης στο αρχικό κεφάλαιο επένδυσης. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, που είναι σχεδιασμένα για να αξιοποιούν τις εκτιμήσεις για την πορεία των ελληνικών και διεθνών αγορών προς το συμφέρον των επενδυτών.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.