ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πληρώνει τόκους στο δημόσιο η Attica Bank

11:44 - 10 Ιουν 2010 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Attica Bank κατόπιν σχετικής έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων προέβη στην καταβολή της σταθερής απόδοσης ποσοστού 10% που αναλογεί στο Ελληνικό Δημόσιο για το έτος 2009 και αφορά την ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο των προνομιούχων μετοχών που έχουν εκδοθεί βάσει του νόμου 3723/2008. Το ακριβές ποσό ανέρχεται σε 6.176.712,33 ευρώ, με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο για το σκοπό αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος .

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.