ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ζημιές 711,8 εκατ. ευρώ το 9μηνο για την Alpha Bank

18:27 - 21 Δεκ 2012 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Στα 4,6 δισ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας

Ζημιές ύψους 711,8 εκατ. ευρώ εμφάνισε για το 9μηνο του 2012 η Alpha Bank, ενώ οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας ανέρχονται στα 4,6 δισ. ευρώ. O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 της Alpha ανέρχεται στο 9%.

 

 

Με ζημιές 711,8 εκατ. ευρώ έκλεισε το 9μηνο του 2012 για την Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών από την αναγνώριση των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου ανήλθαν σε 1,170 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 41,5% σε ετήσια βάση, και ως ποσοστό του μέσου όρου των χορηγήσεων, ανήλθαν σε 328 πόντους.

Επιπλέον, σημειώνεται πως σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες της Alpha Bank, συμπεριλαμβανομένης της εκθέσεως της Blackrock, ανέρχονται σε 4,6 δισ. ευρώ, με  2,9 δισ. ευρώ να έχουν ήδη εκταμιευθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 1,6 δισ. ευρώ, ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται pro-forma σε 12,8%3.

Την ίδια περίοδο, το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε 1,12 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 16,4% σε ετήσια βάση, λόγω του αυξημένου κόστους χρηματοδοτήσεως, καθώς και της αυξήσεως του κόστους των καταθέσεων. 

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 20 πόντους από τον Σεπτέμβριο του 2011 σε 2,6%. 

Επιπλέον, αναφέρεται πως η επαναξιολόγηση της αγοράς ομολόγων σε ενεργή και η συνακόλουθη επανεκτίμηση των νέων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, οδήγησε σε ζημίες 264,5 εκατ. ευρώ που επιβαρύνουν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.

Η αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος εξορθολογισμού των εξόδων περιόρισε το λειτουργικό κόστος κατά 5,6% σε ετήσια βάση.

Τα βασικά λειτουργικά έσοδα παρουσίασαν μείωση κατά 15,3% σε ετήσια βάση. Το αποτέλεσμα προ προβλέψεων (εξαιρουμένων χρηματοοικονομικών), ανήλθε σε 572,6 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο κυρίως από τη μείωση του καθαρού εσόδου τόκων.

 

Δείτε δεξιά στην στήλη με τα συνημμένα τα αποτελέσματα της Alpha Bank.

Συνημμένα αρχεία:
Τελευταία τροποποίηση στις 19:15 - 21 Δεκ 2012
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.