ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πράσινο φως στο deal Εθνικής - Εurobank από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

21:21 - 07 Ιαν 2013 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της Εθνικής προς τους μετόχους της Εurobank ενέκρινε υπό προϋποθέσεις η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, "το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή 634η/7.1.2013 συνεδρίασή του ενέκρινε υπό προϋποθέσεις το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου  σχετικά με  την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» προς τους μετόχους της εταιρίας «Τράπεζα  Εurobank-Ergasias  ΑE»".

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η σχέση ανταλλαγής που είχε προτείνει η Εθνική ανέρχεται στις 58 νέες μετοχές ΕΤΕ, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ ανά μετοχή, για κάθε 100 μετοχές της Eurobank.
 
Εφόσον επιτευχθεί η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Eurobank, οι νυν μέτοχοι της ΕΤΕ και οι νυν μέτοχοι της Eurobank θα εκπροσωπούνται στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ κατά 75% και 25% αντίστοιχα.
 
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Εθνική θα προβεί σε συγχώνευση με την Eurobank.

Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση σειράς εποπτικών και εταιρικών εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕ.
 
Οι μέτοχοι της Eurobank που εκπροσωπούν συνολικά το 43,6% του μετοχικού κεφαλαίου έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους στη δημόσια πρόταση.
 
Η ΕΤΕ θεωρεί πως η Δηµόσια Πρόταση προσφέρει πλεονεκτήµατα στρατηγικής σηµασίας καθώς ο ενιαίος φορέας αναµένεται:

-να δηµιουργήσει έναν διευρυµένο τραπεζικό όµιλο µε µεγαλύτερη σταθερότητα και βιωσιµότητα, ο οποίος θα συµβάλει στη χρηµατοδότηση της ανάκαµψης της Ελληνικής οικονοµίας και να βοηθήσει στην αποκατάσταση του κλίµατος εµπιστοσύνης στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,
-στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η δυνατότητα συνδυασµού προϊόντων, δικτύων διάθεσης και ισολογισµών θα επιτρέψει στον νέο τραπεζικό όµιλο να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των πελατών σε όλη την περιφέρεια.
-να επιτύχει υψηλό βαθµό συνεργειών και δηµιουργία αξίας µέσω ενός αξιόπιστου σχεδίου ενοποίησης, το οποίο θα συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία και από τα δύο ιδρύµατα, και
-να προσφέρει σηµαντικά βελτιωµένες δυνατότητες ανεξαρτητοποίησης από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τα επόµενα χρόνια

Το προφίλ. Ο νέος τραπεζικός κολοσσός που θα προκύψει από τη σχεδιαζόμενη συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με τη Eurobank θα έχει ενεργητικό της τάξης των 177,5 δισ. ευρώ. Στο χαρτοφυλάκιό της θα έχει δάνεια ύψους 121,2 δισ. ευρώ και καταθέσεις 85,9 δισ. ευρώ, ενώ μόνο στην Ελλάδα θα λειτουργεί 972 καταστήματα.

Παράλληλα, η νέα τράπεζα θα έχει ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με παρουσία και ιδιαίτερα σημαντικά μερίδια αγοράς στο τραπεζικό γίγνεσθαι της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας, της Σερβίας, των Σκοπίων και της Ουκρανίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 21:38 - 07 Ιαν 2013
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.