ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ευρωζώνη: Οι τράπεζες θέτουν πιο αυστηρούς όρους για την έγκριση δανείων

11:39 - 24 Ιουλ 2013 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Για το τελευταίο τρίμηνο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρωζώνης αυστηροποίησαν τα κριτήρια για τη χορογήση δανείων σε επιχειρήσεις αλλά και για στεγαστικά δάνεια, όπως προκύπτει από έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ,  λιγότερες τράπεζες θα προχωρήσουν σε περαιτέρω αυστηροποίηση των κριτηρίων δανειοδότησης την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

 

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τα ρίσκα των δανειοληπτών και η μακροοικονομική αβεβαιότητα παρέμειναν οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν σε πιο αυστηρά κριτήρια για τη χορήγηση δανείων.

 

Παρά τους αυστηρότερους όρους για τον εταιρικό δανεισμό και τα στεγαστικά δάνεια, οι τράπεζες«χαλάρωσαν» τα πιστωτικά κριτήρια για τα καταναλωτικά δάνεια για πρώτη φορά από το 2007.

 

Η ΕΚΤ αναφέρει ότι ένα καθαρό 7% των τραπεζών της Ευρωζώνης που συμμετείχαν στην έρευνα προχώρησαν σε αυστηροποίηση των κριτηρίων για την παροχή δανείων σε επιχειρήσεις το β' τρίμηνο, ποσοστό αμετάβλητο σε σχέση με το α' τρίμηνο.

 

Αυτό μάλιστα συνέβη παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες δήλωσαν ότι διευκολύνθηκε η πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση.

 

«Το β' τρίμηνο του 2013, οι τράπεζες ανέφεραν περαιτέρω βελτίωση σε όλες της κατηγορίες χρηματοδότησης, αν και πιο περιορισμένη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα», σημειώνει η ΕΚΤ.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.