ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ζημία 69,2 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο στην Attica Bank

18:46 - 29 Νοε 2013 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σε ζημία ύψους 69,2 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του έτους το μετά φόρων αποτέλεσμα του ομίλου της Attica Bank, έναντι ζημίας 108,4 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2012.

Τα αποτελέσματα προ προβλέψεων για το τρίτο τρίμηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2 εκατ. ευρώ περίπου. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 447,1 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,95 δισ. ευρώ.

 

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (μεγαλύτερα των 180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 30/09/2013, σε 23,2%.

 

Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 54,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση σε ποσοστό 6,4% έναντι του εννιαμήνου του 2012.

 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του εννιαμήνου 2013 της AtticaBank, ο Πρόεδρος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της Τράπεζας, Ιωάννης Γαμβρίλης σε δηλώσεις του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι μετά την επίτευξη του στόχου της πλήρους ανακεφαλαιοποίησής της, "η Attica Bank έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου μέσω του περιορισμού του λειτουργικού της κόστους, της περαιτέρω αναβάθμισης των υπηρεσιών της, όπως και της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων".

 

Ο ίδιος πρόσθεσε, ότι "ήδη κατά το γ' τρίμηνο του 2013, τα αποτελέσματα της Τράπεζας προ προβλέψεων έχουν επανέλθει σε κερδοφόρο τροχιά. Με την ολοκλήρωση και των κινήσεων αναδιάρθρωσης και περιορισμού του λειτουργικού κόστους που θα λάβουν χώρα κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, αναμένεται ότι από το επόμενο έτος τα αποτελέσματα της Τράπεζας θα είναι σε σταθερή κερδοφόρο πορεία".

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.