ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ττε: Στα 822 εκατ. ευρώ οι άμεσες επενδύσεις στο 10μηνο

14:07 - 20 Δεκ 2013 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Καθαρή εισροή ύψους 822 εκατ. ευρώ κατέγραψαν οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2013, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 675 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Οκτώβριο  του 2013 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή αύξηση ύψους 588 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 109 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012.

Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 622 εκατ. ευρώ από την πώληση μετοχών του ΟΠΑΠ που κατείχε το ΤΑΙΠΕΔ  στην Emma Delta Ltd (Κύπρος).

Με την εξαγορά αυτή, το επενδυτικό σχήμα Emma Delta Ltd αποκτά ποσοστό συμμετοχής 33% στον ΟΠΑΠ. Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν αύξηση (εκροή)  34 εκατ. ευρώ.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2013 σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 6,4 δισ. ευρώ έναντι καθαρής εκροής 77,1 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012), κυρίως λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την εισροή για αγορά μετοχών ελληνικών επιχειρήσεων από μη κατοίκους, καθώς και από τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα, έντοκα και μετοχές εξωτερικού.

Στην κατηγορία των «λοιπών επενδύσεων» καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 944 εκατ. ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 78,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012), η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους κατά 27,8 δισ. ευρώ, αλλά και στη μείωση των τοποθετήσεων των εγχώριων θεσμικών επενδυτών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό κατά 17,3 δισ. ευρώ (εισροές).

Οι κινήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 42,9 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (εκροή).

Τον Οκτώβριο καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 1 δισ. ευρώ, έναντι καθαρής εκροής 1,5 δισεκ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2012, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση (εισροή) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα του εξωτερικού, καθώς και στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων (εισροή).

Τελευταία τροποποίηση στις 14:11 - 20 Δεκ 2013
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.