ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alpha Bank: Στο 4,98% το ποσοστό της Credit Agricole

14:25 - 21 Δεκ 2015 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η Credit Agricole κατέχει έμμεσα 76.539.606 δικαιώματα ψήφου, εκ των οποίων τα 76.520.806 κατέχονται άμεσα από την Credit Agricole Life Insurance Company, τα οποία αντιστοιχούν στο 4,98% των κοινών μετοχών της τράπεζας ALPHA BANK.

Ειδικότερα, η ALPHA BANK ενημερώνει, κατ' εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ότι κατόπιν της από την 18.12.2015 σχετικής γνωστοποιήσεως της Credit Agricole S.A., η τελευταία από τις 16.12.2015 κατέχει έμμεσα συνολικά 76.539.606 δικαιώματα ψήφου, εκ των οποίων 76.520.806 δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα από την Credit Agricole Life Insurance Company, τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμές κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,98% επί του συνόλου των κοινών μετοχών εκδόσεως της τράπεζας.

Σημειώνεται ότι η Credit Agricole Life Insurance Company ελέγχεται σε ποσοστό 100% από την Credit Agricole Assurances, η οποία με την σειρά της ελέγχεται σε ποσοστό 100% από την Credit Agricole S.Α.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.