ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alpha Bank: Στο 5,077% το ποσοστό της BlackRock

16:55 - 27 Ιαν 2016 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Συνολικά 69.437.171 δικαιώματα ψήφου κατέχει έμμεσα από 21/1/2016 η BlackRock, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank, με το ποσοστό της να διαμορφώνεται πλέον στο 5,077% χωρίς να περιλαμβάνεται το ΤΧΣ.

Ειδικότερα η ALPHA BANK, κατόπιν σχετικής γνωστοποιήσεως της BlackRock, Inc. την 26.1.2016, ανακοίνωσε ότι η τελευταία κατέχει έμμεσα από 21.1.2016, συνολικά 69.437.171 δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ισάριθμές κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές επί των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης, ήτοι ποσοστό 5,077% αφαιρουμένων αυτών που ανακοίνωσε ότι κατέχει το ΤΧΣ. 

Η BlackRock ως Διαχειριστής Επενδύσεων κατέχει τις θέσεις αυτές για λογαριασμό πελατών της. Η BlackRock έχει διακριτική ευχέρεια ασκήσεως των δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών αυτών και κανένα μεμονωμένο κεφάλαιο ή χαρτοφυλάκιο το οποίο διαχειρίζεται από διαχειριστή επενδύσεων της BlackRock, κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.