ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τράπεζες: Τι θα πουληθεί στα ξένα funds – Κριτήρια «προστασίας»

08:10 - 28 Ιαν 2016 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Αγώνα δρόμου κάνει η κυβέρνηση για να προλάβει να νομοθετήσει πριν από τις 15 Φεβρουαρίου 2016 για τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια που αφορούν σε πρώτη κατοικία, τα καταναλωτικά δάνεια, καθώς και για τις χορηγήσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Κι αυτό διότι η εξαίρεση των παραπάνω κατηγοριών μη εξυπηρετούμενων δανείων από την πώλησή τους σε μη πιστωτικά ιδρύματα ισχύει έως τα μέσα Φεβρουαρίου και, εάν δεν υπάρξει νέο νομοθέτημα, θα επιτρέπεται αυτομάτως η δυνατότητα πώλησής τους. Οι διαπραγματεύσεις των στελεχών του υπουργείου Οικονομίας με τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και για την υποβολή των αιτήσεων εκ μέρους των πάνω από 100.000 δανειοληπτών οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να επικαιροποιήσουν τους φακέλους τους ώστε να μην χάσουν το δικαίωμα παραμονής στην ουρά εκδίκασης του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. 

 

Η κυβέρνηση επιμένει στις διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει με τους δανειστές να μην απελευθερωθεί η μεταβίβαση των «κόκκινων» δανείων με υποθήκη ή προσημείωση της υποθήκης της κύριας κατοικίας σε funds. Η κυβέρνηση έχει πετύχει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 2016 να εξαιρούνται από τις αγοραπωλησίες και τις αναθέσεις διαχείρισης οι εξής κατηγορίες «κόκκινων» δανείων: οι μη εξυπηρετούμενες καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις και πιστώσεις, οι δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας, τα δάνεια και οι πιστώσεις προς μικρές επιχειρήσεις (με αριθμό εργαζομένων έως 50 άτομα και κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ), τα δάνεια προς μεσαίες εταιρείες (με απασχολούμενους που δεν ξεπερνούν τα 250 άτομα και κύκλο εργασιών χαμηλότερο από 50 εκατ. ευρώ), τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. 

 

Μάλιστα, «κόκκινη γραμμή» για την ελληνική πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί η εξαίρεση πώλησης σε funds των μη εξυπηρετούμενων δανείων πρώτης κατοικίας και των δανείων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που έχουν ως υποθήκη ή προσημείωση την πρώτη κατοικία.

 

Ωστόσο, επειδή οι πιέσεις από την πλευρά των δανειστών για απελευθέρωση της πώλησης «κόκκινων» δανείων παραμένουν ισχυρές, εξετάζεται, κατά πληροφορίες, να επιτραπεί μεν η πώληση των παραπάνω κατηγοριών δανείων που σήμερα εξαιρούνται, όμως να τεθούν πολύ αυστηρότερες προϋποθέσεις από αυτές που προβλέπει ήδη το νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίστηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο. Η αιτιολογική έκθεση, άλλωστε, η οποία συνόδευε εκείνο το νομοσχέδιο, δεν άφηνε πολλά περιθώρια για διαφορετική αντιμετώπιση, αλλά έμοιαζε μάλλον να προετοιμάζει το έδαφος.

 

Επίσης, εξετάζεται κατά πόσο είναι εφικτό, μεταξύ των κριτηρίων τα οποία θα κρίνουν ποια δάνεια θα εξαιρεθούν και ποια όχι από την πώλησή τους σε funds, να μπούν «δικλείδες» - κριτήρια όπως είναι το υπόλοιπο του δανείου που δεν εξυπηρετείται, το πόσο συνεργάσιμος ήταν ο δανειολήπτης, το εισόδημά του και πόσο αυτό έχει μειωθεί τα τελευταία έτη, ο τζίρος της επιχείρησης, ο αριθμός του προσωπικού κ.λπ.

 

Σε κάθε περίπτωση, το πλαίσιο οριζόντιας εξαίρεσης που είχε θεσπιστεί κατά τις διαπραγματεύσεις του περασμένου Δεκεμβρίου δεν αναμένεται να έχει συνέχεια μετά τα μέσα του επόμενου μήνα, οπότε σπίτια μεγάλης αξίας, ή δάνεια τα οποία έχουν σταματήσει να αποπληρώνονται επί μακρόν και το μεγαλύτερο μέρος τους δεν έχει εξοφληθεί, θα μπορούν θεωρητικά να πωλούνται χωρίς περιορισμούς σε funds.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.