ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Eurobank: Στα 188 εκατ. τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων

18:02 - 02 Μαρ 2016 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Βελτιωμένα τα αποτελέσματα της τράπεζας σε λειτουργική βάση. Βαρίδι οι αυξημένες προβλέψεις για την κάλυψη των κόκκινων δανείων. Αύξηση στα έσοδα από τόκους, ανέκαμψαν οι προμήθειες. Αυξήθηκαν κατά 643 εκατ. οι καταθέσεις. Στο 17% ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης.

Ζημιές ύψους 175 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Eurobank το δ' τρίμηνο, ενώ για το σύνολο του έτους ανήλθαν στα 1,2 δισ. ευρώ, καθώς ο όμιλος επιβαρύνθηκε από μεγάλη αύξηση των προβλέψεων.

 

Ειδικότερα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν στα 188 εκατ. το δ' τρίμηνο, εμφανίζοντας αύξηση από 166 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο.

Ο όμιλος εμφάνισε:

 

- Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε €375εκ.


- Ανάκαμψη εσόδων από προμήθειες σε €62εκ. το Δ΄ τρίμηνο, από €48εκ. το Γ΄ τρίμηνο.


- Μείωση λειτουργικών δαπανών κατά 5,8%2 σε ετήσια βάση.


- Κάλυψη των συνολικών δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από προβλέψεις κατά 64,8%.


- Αύξηση καταθέσεων κατά €1,4δισ. στο τρίμηνο - Μείωση τρέχουσας χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα κατά €9,0δισ. από τα υψηλά του 2015 σε €24,3δισ.


- Κεφάλαια κοινών μετοχών CET1 17,0% μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση κατά €2,0δισ.


- Θεαματική επιστροφή στην κερδοφορία για τις διεθνείς δραστηριότητες, καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη €67εκ. το 2015, έναντι ζημιών €182εκ. το 2014.

 

Οπως δηλωσε ο πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Καραμούζης: «Οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα παραμένουν ιδιαίτερα αβέβαιες και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, επιβαρυνόμενες από τη χειροτέρευση του διεθνούς οικονομικού κλίματος. Η παράταση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, σε συνδυασμό με το μεγάλο θέμα του προσφυγικού κύματος, διατηρούν κλίμα ρευστότητας και υπονομεύουν τις προσπάθειες για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η ταχεία θετική αντιμετώπισή τους, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους, θα αποτελέσει σημείο καμπής για την ενίσχυση της σταθερότητας, τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και κεφαλαίων, ιδιαίτερα αναγκαίων για να καλύψουν το τεράστιο εγχώριο αποταμιευτικό και επενδυτικό κενό, και την έναρξη της συζήτησης για την περαιτέρω απομείωση του δημοσίου χρέους.

 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η ελληνική οικονομία έχει τις δυνατότητες να επιστρέψει μετά από έξι χρόνια σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσα στο 2016 και να αρχίσει να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, κάτι που είναι σήμερα αναγκαίος όρος για την παράλληλη κοινωνική και οικονομική ανόρθωση της χώρας. Η δρομολόγηση αυτών των εξελίξεων, με τρόπο ώστε να υπάρξουν το ταχύτερο ορατά σημάδια ανάκαμψης, αποτελεί ζωτική και επείγουσα ανάγκη, καθώς πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις τόσο στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον όσο και στη γεωγραφική μας περιοχή, με άμεση αποτύπωση στο εσωτερικό και ορατό τον πιθανό αντίκτυπο στην οικονομία.
Με πνεύμα συναίνεσης και συνεργασίας απέναντι στις εθνικές προκλήσεις, με συγκλίσεις και στοίχιση δυνάμεων σε μια στρατηγική εξόδου της χώρας από την κρίση, το 2016 μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη του ενάρετου κύκλου για την ελληνική οικονομία.»

 

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Φωκίων Καραβίας, δήλωσε: «Παρά το αρνητικό περιβάλλον, οι επιδόσεις της Eurobank πείθουν για την ορθότητα του στρατηγικού μας σχεδιασμού, τον οποίο εφαρμόζουμε σταθερά και με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Η βελτίωση των εσόδων από τόκους, η ανάκαμψη των προμηθειών και η αύξηση των καταθέσεων κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2015 ξεχωρίζουν ως τα κυριότερα θετικά στοιχεία των αποτελεσμάτων μας. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,8% σε συγκρίσιμη ετήσια βάση. Η ισχυρή αύξηση των καταθέσεων τόσο σε επίπεδο τραπέζης όσο και ομίλου ενίσχυσε τη ρευστότητα και επέτρεψε τη σημαντική μείωση της εξάρτησης από το ευρωσύστημα και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους χρηματοδότησης. Οι διεθνείς δραστηριότητες, που επέστρεψαν για πρώτη χρονιά σε κερδοφορία ύστερα από το 2011, αποδεικνύουν τις προοπτικές και τη δυνατότητά τους για ουσιαστική συμβολή στον ισολογισμό μας. Για το 2016, βασικές μας προτεραιότητες παραμένουν αφενός η ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, εκμεταλλευόμενοι την περαιτέρω βελτίωση της εσωτερικής μας υποδομής αλλά και σημαντικές αλλαγές που έχουν ήδη γίνει ή αναμένονται στο θεσμικό πλαίσιο, με στόχο τη σημαντική μείωση του ύψους τους σε ορατό βάθος χρόνου, η επάνοδος των καταθέσεων, η χρηματοδότηση νέων υγιών επιχειρηματικών σχεδίων, αλλά και ο περαιτέρω έλεγχος του κόστους.

 

Παρότι η παράταση του καθεστώτος των capital controls στην Ελλάδα αλλά κυρίως η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων για την αξιολόγηση του προγράμματος δρουν ανασταλτικά στην οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα, κεντρικός μας στόχος παραμένει η επιστροφή στην κερδοφορία μέσα στο τρέχον έτος, μέσω περαιτέρω αύξησης των εσόδων προ προβλέψεων, σημαντικού περιορισμού των προβλέψεων και ενίσχυση της κερδοφορίας των διεθνών μας δραστηριοτήτων.»

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

 

Το Δ΄ τρίμηνο 2015 αποτέλεσε μια περίοδο θετικών εξελίξεων για τη Eurobank, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας κατά €2,0δισ., με αποκλειστική συμμετοχή κεφαλαίων από την αγορά, ενώ παράλληλα σημειώθηκε σημαντική εισροή καταθέσεων, η οποία συνετέλεσε στη μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα.

 

Πιο αναλυτικά, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θωρακίζει ακόμα περισσότερο την κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας, καθώς ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (Phased-in CET1 – Basel III) διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και ανέρχεται σε 17,0% επί του σταθμισμένου ενεργητού στο τέλος του 2015, από 12,1% το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

 

Παράλληλα, σημαντική αύξηση κατά €643εκ. κατέγραψαν οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα, ενώ σε επίπεδο Ομίλου η αύξηση ανήλθε συνολικά σε €1,4δισ. σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα και της προσέλκυσης νέων καταθέσεων στο εξωτερικό. H αύξηση των καταθέσεων και η διενέργεια συμφωνιών Repos στη διατραπεζική αγορά συνετέλεσαν στη μείωση της χρηματοδότησης από το ευρωσύστημα σε €24,3δισ. στο τέλος Φεβρουαρίου 2016, από €31,6δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

Τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα ανήλθαν σε €206εκ., το Δ΄ τρίμηνο, από €164εκ. το Γ΄ τρίμηνο, λόγω των επιχειρηματικών δανείων, ενώ τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε €235εκ., από €166εκ. το Γ΄ τρίμηνο 2015.

 

Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αποτελούσαν το 35,2% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, από 35,0% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Η κάλυψη των δανείων αυτών από προβλέψεις παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 64,8% στο τέλος Δεκεμβρίου.

Σε λειτουργικό επίπεδο, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €375εκ. το Δ΄ τρίμηνο 2015, ως αποτέλεσμα κυρίως της περαιτέρω μείωσης του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 17 μονάδες βάσης στο σύνολο του χαρτοφυλακίου έναντι του Γ΄ τριμήνου 2015. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε σε 2,09% το Δ΄ τρίμηνο από 1,99% το Γ΄ τρίμηνο.

 

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανέκαμψαν από τα χαμηλά του Γ΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε €62εκ. το Δ΄ τρίμηνο, λόγω υψηλότερων εσόδων από τις χορηγήσεις, τη διαχείριση περιουσίας και τις εργασίες του δικτύου καταστημάτων.

 

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.