ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alpha: Στη διαδικασία αξιολόγησης οι προσφορές για Hilton

10:35 - 27 Ιουλ 2016 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η Ιονική Ξενοδοχειακή, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εν συνεχεία της από 17.2.2016 ανακοινώσεως της ALPHA BANK, ενημερώνει ότι η τράπεζα έχει λάβει δεσμευτικές προσφορές από ενδιαφερόμενους επενδυτές στο πλαίσιο της διαδικασίας για την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της (ανερχόμενο σε 97,3% περίπου) στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης, ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών.

Όπως αναφέρει η Ιονική Ξενοδοχειακή σε σχετική ανακοίνωση, η μέτοχος της εταιρείας Alpha Bank προέβη σε ενημέρωση αναφορικά με το θέμα της διαδικασίας πωλήσεως του πλειοψηφικού ποσοστού της στην εταιρεία, ως ακολούθως:

 

"Σε απάντηση της από [26.7.2016] επιστολής σας και εν συνεχεία της από 17.2.2016 ανακοινώσεως της Alpha Bank A.E. ("Alpha Bank" ή "Τράπεζα"), σας ενημερώνουμε ότι η Τράπεζα έχει λάβει δεσμευτικές προσφορές από ενδιαφερόμενους επενδυτές ("Δεσμευτικές Προσφορές") στο πλαίσιο διαδικασίας (η "Διαδικασία") για την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής της (ανερχόμενο σε 97,3% περίπου) στο μετοχικό κεφάλαιο της "Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε." ("IΞE"), εισηγμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του ξενοδοχείου Hilton Αθηνών.

 

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι η Alpha Bank ευρίσκεται στη διαδικασία αξιολογήσεως των Δεσμευτικών Προσφορών και θα προβεί εγκαίρως και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην ενημέρωση σας, όσο και του επενδυτικού κοινού, επί των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας."

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.