ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τέσσερα αστέρια από Morningstar για το Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού

14:02 - 12 Απρ 2006 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Με τέσσερα αστέρια αξιολόγησε η Morningstar το Eurobank Dollar Plus Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού με την συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία έναρξης του.
Η εν λόγω διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά διακρίσεων που έχει λάβει η EFG ΑΕΔΑΚ από το διεθνή οίκο αξιολογήσεων Morningstar για τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται. Οι διακρίσεις αυτές βασίζονται:
• στη συστηματική μέτρηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου (A/K) σε μηνιαία βάση,
• στα κόστη που το επιβαρύνουν, καθώς και
• στη σύγκριση του αποτελέσματος της αξιολόγησης με τα αντίστοιχα Α/Κ της κατηγορίας του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.