ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alpha Bank: Κάτω του 5% το ποσοστό της Schroders

14:31 - 21 Μαρ 2019 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η Alpha Bank A.E. ενημερώνει ότι η Schroders plc, κατόπιν της από 20.3.2019 σχετικής γνωστοποιήσεώς της, κατέχει έμμεσα δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό κάτω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τραπέζης.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

3011c7c348744c83ac39db60e1da7c33

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.