ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέες τιμές-στόχοι της Alpha Finance για τις τράπεζες

12:02 - 08 Ιουλ 2019 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Αυξάνει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες η χρηματιστηριακή Alpha Finance, αναφέροντας τις ισχυρές ροές στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και την αλλαγή της επενδυτικής περίπτωσης πιθανότατα σε «αγορά στις πτώσεις» (buy the dips) από «πωλήσεις στη δύναμη» (sell in strength).

Συγκεκριμένα, η Alpha Finance αυξάνει την τιμή-στόχο για την Εθνική Τράπεζα στα 3,35 ευρώ από 2,35 ευρώ προηγουμένως, αναβαθμίζοντας τη σύσταση σε «outperform». Για την Eurobank αυξάνει την τιμή στόχο στα 1,03€ από 0,84€ πριν με σύσταση ουδέτερη. Για την Tράπεζα Πειραιώς η σύσταση είναι ουδέτερη με νέα τιμή στόχο στα 3,30€ από 1,56€ πριν.

Η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σχετική της προτίμηση προς την Εθνική Τράπεζα καθώς – αν και η Eurobank είναι η πιο ενεργητική και η πρώτη ελληνική τράπεζα που θα μειώσει τον λόγο NPEs σε χαμηλά επίπεδα -η ΕΤΕ φαίνεται να έχει μεγαλύτερο ανοδικό περιθώριο από τα σημερινά επίπεδα.

Η Τράπεζα Πειραιώς επανέλαβε ότι η ενίσχυση κεφαλαίου δεν θα απαιτήσει  μέσα που θα ήταν dilutive στους μετόχους της. Η τράπεζα έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτες επιδόσεις, καθώς οι επενδυτές χαιρέτισαν τις προσπάθειες της διοίκησης νά ενισχύσει το κεφάλαιό της χωρίς αφαίρεση μέσων, με αποτέλεσμα την ανατίμηση της σε περίπου 0.26x TBV. Η ορθή εκτέλεση του σχεδίου μείωσης των npes είναι απαραίτητη για να δικαιολογηθεί  περαιτέρω ανατίμηση.

Οι προοπτικές για κερδοφορία βελτιώθηκαν, ενώ οι τράπεζες σκιαγραφούσαν τα σχέδια για αξιοσημείωτες μειώσεις αποθεμάτων NPE, μαζί με τα στοχευμένα υψηλά RoEs μέχρι το 2021-2023, τονίζει η Alpha Finance.

Από την άλλη, οι εκτιμήσεις πρέπει να μειωθούν κατά πολύ  (> 0,4x TBV για τις ελληνικές τράπεζες κατά μέσον όρο) για να προσελκύσουν ένα νέο κύμα ενδιαφέροντος καθώς η έκπτωση προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες μειώθηκε σημαντικά (από -70% σε λιγότερο από 40% κατά μέσο όρο και σε ορισμένες περιπτώσεις ως Eurobank σε <10%). Ωστόσο, η χρηαμτιστηριακή θα αγόραζε τις βυθίσεις σε μια διόρθωση.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.