ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΤΕ: Προχώρησε στην υλοποίηση προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού

12:50 - 09 Ιουλ 2019 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Πρόγραμμα στήριξης όσων αποχωρούν με εθελούσια έξοδο υλοποίηση η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αναλαμβάνει την υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση των συμμετεχόντων στα προγράμματα εθελούσιας εξόδου για την αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής, που προκύπτει στη ζωή και την καθημερινότητά τους.

Στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι τράπεζες καλούνται να γίνουν πιο ευέλικτες προκειμένου να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις και να συνεχίσουν να είναι αποτελεσματικές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα έχει θέσει ως προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την υιοθέτηση νέου μοντέλου λειτουργίας, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυτοματοποίηση διαδικασιών και παρουσία ενός μικρότερου και πιο ευέλικτου δικτύου καταστημάτων.

Η ΕΤΕ, αναγνωρίζοντας τα δεδομένα, προχώρησε μπροστά με ρεαλισμό και κοινωνική ευαισθησία και υλοποίησε Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού, στηρίζοντας σε πολλά επίπεδα τους συμμετέχοντες σε αυτό. Η Τράπεζα στηρίζει διαχρονικά το ανθρώπινο δυναμικό της σε κάθε στάδιο της καριέρας του και της ζωής του και εξακολουθεί να στηρίζει τους ανθρώπους της και μετά την αποχώρησή τους.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού έλαβαν σημαντική οικονομική ενίσχυση και θα λαμβάνουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή) για τους ίδιους και για τα έμμεσα ασφαλισμένα/ προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους.

Εκτός όμως από αυτό, η Τράπεζα αναλαμβάνει την υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση των συμμετεχόντων για την αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής που προκύπτει στη ζωή και την καθημερινότητά τους και τους προσφέρει Υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι συμμετέχοντες, βάσει των προσωπικών τους αναγκών, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση, προκειμένου να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή να απασχοληθούν σε κάποια άλλη επιχείρηση. Εναλλακτικά, μπορούν να επιλέξουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης αντί για τους ίδιους. Οι υπηρεσίες, το κόστος των οποίων θα αναλάβει εξ ολοκλήρου η Εθνική Τράπεζα, παρέχονται από εξειδικευμένο σύμβουλο σε ατομική και ομαδική βάση.

Συγκεκριμένα, εφόσον επιλέξουν Υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν με εξειδικευμένα στελέχη που θα αξιολογήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα. Επιπλέον, θα λάβουν υποστήριξη για τη δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού πλάνου.

Εφόσον οι συμμετέχοντες επιθυμούν να απασχοληθούν σε κάποια άλλη επιχείρηση ως έμμισθοι εργαζόμενοι, εξειδικευμένα στελέχη θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί υποψήφιοι στην αγορά εργασίας. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες θα λάβουν υποστήριξη στην προσπάθειά τους να χαρτογραφήσουν την αγορά εργασίας και με βάση τα δυνατά τους σημεία να στοχεύσουν στις κατάλληλες για αυτούς θέσεις εργασίας και στη συνέχεια να ενδυναμώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μελλοντικούς εργοδότες. Παράλληλα, θα λάβουν καθοδήγηση για τη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους σελίδας στο LinkedIn, του βιογραφικού τους και της συνοδευτικής επιστολής (cover letter) και θα εκπαιδευτούν για τη συνέντευξη που θα ακολουθήσει.

Κατά τη διάρκεια ενημερωτικών εκδηλώσεων, που οργανώθηκαν από την Εθνική Τράπεζα, εξειδικευμένα στελέχη της συνεργαζόμενης εταιρείας και η Διεύθυνση Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού Τράπεζας και Ομίλου ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού για τις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης και Στήριξης και τη διαδικασία αξιοποίησής τους και απάντησαν σε σχετικά ερωτήματα των ενδιαφερόμενων.

Με το Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού και τις δράσεις στήριξης των συμμετεχόντων σε αυτό, η ΕΤΕ για μια ακόμη φορά θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο και στηρίζει έμπρακτα και ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναμικό της που αποφάσισε αυτή την αλλαγή στη ζωή του.

Τελευταία τροποποίηση στις 13:57 - 09 Ιουλ 2019
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.