ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος

10:22 - 24 Αυγ 2020 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος καθώς και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020.

Ειδικότερα, την Τρίτη 18 Αυγούστου 2020 πραγματοποιήθηκε η σύσταση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ Πρόεδρος ΣΤ Καρδίτσας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πρόεδρος της ΣΤ Κεντρικής Μακεδονίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Δράμας

Μέλη:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Χανίων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΠΠΑΣ Πρόεδρος της ΣΤ Θεσσαλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΝΙΔΗΣ Πρόεδρος της ΣΤ Ηπείρου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ Πρόεδρος του ΠΣ Βοιωτίας

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός του έτους 2019 καθώς επίσης και οι στόχοι και το πλαίσιο δράσης της Ένωσης για το 2020 όπως συνοψίζονται παρακάτω:

• Αξιοποίηση της Ομιλικής λειτουργίας, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
• Μείωση του λειτουργικού κόστους, με τη δημιουργία κοινών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και αξιοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής τραπεζικής.
• Διατήρηση και ενίσχυση του συνεταιριστικού μοντέλου καθώς και ανάδειξη του τοπικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα ως βασικού στοιχείου διαφοροποίησης. Η τοπική - περιφερειακή λειτουργία συνδέεται με το επιχειρηματικό μοντέλο των Συνεταιριστικών Τραπεζών και αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για τους κατοίκους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.