ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alpha Bank: Τι αποτυπώνεται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

17:37 - 26 Ιουλ 2021 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τη δέσμευση της Alpha Bank για ένα βιώσιμο μέλλον αποτυπώνει ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 περιλαμβάνει τις πρωτοβουλίες της Alpha Bank για την πλήρη και δυναμική ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της, τις βιώσιμες επενδύσεις και τη συνεισφορά της στην κοινωνία.

Εκτενής αναφορά γίνεται, επίσης, στον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα, στήριξε τους Πελάτες της, το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το Προσωπικό της, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία του Covid-19, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τη σημαντική εξυγίανση του ισολογισμού της και την υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου.

Συγκεκριμένα, στον φετινό Απολογισμό Βιωσιμότητας περιγράφονται οι δράσεις και οι στόχοι της Τράπεζας σχετικά με:

• τον τρόπο με τον οποίο η Alpha Bank αλληλεπιδρά με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της

• την εταιρική διακυβέρνηση του Οργανισμού και την υπεύθυνη λειτουργία του

• την υπεύθυνη παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων

• τη στάση της Τράπεζας απέναντι στο Ανθρώπινο Δυναμικό της

• τον έλεγχο και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος

• το κοινωνικό της αποτύπωμα, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και προγράμματα

Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί σύμφωνα με τη βασική επιλογή (core) των διεθνώς αναγνωρισμένων Προτύπων Έκδοσης Απολογισμού Βιωσιμότητας GRI (GRI Standards) (www.globalreporting.org), λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις αρχές του AccountΑbility Principles Standard ΑΑ1000 (www.accountability.org), τον Οδηγό Δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τις εισηγμένες εταιρείες καθώς και το Συμπλήρωμα του Κλάδου των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Sector Supplement) του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI), που αποτελεί ένα εξειδικευμένο πρότυπο για τα περιεχόμενα του απολογισμού εταιρειών του τραπεζικού τομέα.

Ο Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Alpha Bank, στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Τελευταία τροποποίηση στις 18:01 - 26 Ιουλ 2021
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.