ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΘΝΙΚΗ 2.0: Η «επόμενη μέρα» των ελληνικών επιχειρήσεων είναι τώρα

13:16 - 15 Οκτ 2021 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί εθνικό στόχο και η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιμη να στηρίξει τις επιχειρήσεις σε αυτή την προσπάθεια.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ένα κύκλο ταχείας και βιώσιμης ανάπτυξης, με βασικά χαρακτηριστικά τις επενδύσεις, την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Τα σωστά επενδυτικά πλάνα και φυσικά η χρηματοδότησή τους, θα κρίνουν τελικά αν η χώρα μας θα καταφέρει να εκμεταλλευθεί αυτή την ιστορική ευκαιρία.

Μια πρωτοφανής δεξαμενή πόρων, ύψους €31 δισ., θα κατανεμηθεί με τη μορφή επιδοτήσεων και χαμηλότοκων δανείων, έως το 2026, σε έργα που αφορούν πέντε αναπτυξιακές προτεραιότητες:

  • πράσινη μετάβαση
  • ψηφιακός μετασχηματισμός
  • καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη
  • εξωστρέφεια
  • αύξηση μεγέθους επιχειρήσεων, μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων και συνεργασιών.

Στη μεγάλη αυτή αναπτυξιακή προσπάθεια, οι τράπεζες έχουν κομβικό ρόλο, καθώς οι πόροι του Ταμείου θα διοχετευθούν μέσω του τραπεζικού συστήματος. Ενδεικτικά, μια επένδυση θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί κατά 50% από δάνειο του Ταμείου, 30% από τραπεζικό δάνειο και κατά 20% από ίδια συμμετοχή του φορέα της επένδυσης.

Η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιμη να υποστηρίξει όλες τις επιχειρήσεις μέσω του ολοκληρωμένου πλαισίου υπηρεσιών ΕΘΝΙΚΗ 2.0. Πρόκειται για ένα πλαίσιο στήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση που επιδιώκει να επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης είτε άμεσα, χρηματοδοτώντας επενδύσεις με αναπτυξιακό προσανατολισμό, είτε έμμεσα ως ανάδοχος, υπεργολάβος ή προμηθευτής δημοσίων ή ιδιωτικών έργων.

ethn

Στόχος του ΕΘΝΙΚΗ 2.0 είναι να απλουστεύσει και να επιταχύνει τη διαδικασία υλοποίησης των επενδύσεων, οδηγώντας γρήγορα τις επιχειρήσεις στην επόμενη μέρα, παρέχοντας:

  • εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων πελατείας που σκιαγραφεί τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις για την ένταξή της στο κατάλληλο πρόγραμμα δράσης
  • γρήγορες διαδικασίες έγκρισης και εκταμίευσης
  • συμπληρωματικές τραπεζικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στο εκάστοτε έργο.

Κλειδί για την επαφή των επιχειρήσεων με την Εθνική Τράπεζα αποτελεί ο υπεύθυνος σχέσεων (Relationship Manager – RM), ο οποίος μπορεί να συζητήσει μαζί τους τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει κάθε πυλώνας και πώς μπορούν να επωφεληθούν. Ο RM σκιαγραφεί τις ανάγκες της επιχείρησης και προτείνει λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες του επιχειρηματικού της περιβάλλοντος που υποστηρίζουν την ένταξή της στο κατάλληλο πρόγραμμα δράσης και βρίσκεται δίπλα της σε κάθε βήμα, από την αίτηση μέχρι την υλοποίηση.

Στόχος είναι η εγκριτική διαδικασία να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες για μεγάλα επενδυτικά έργα και τον ένα μήνα για μεσαία επιχειρηματικά σχέδια.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Εθνική Τράπεζα έχει σχεδιάσει διαφορετικές διαδρομές για την υποδοχή και την αξιολόγηση των αιτημάτων τους, ώστε να εξετάζονται και να εγκρίνονται ταχύτερα, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στις ενισχύσεις και τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου, που ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις αυτές αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

Η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τα αιτήματα των επιχειρήσεων για τη χορήγηση δανείων παράλληλα με τη δημοσίευση των πρώτων προσκλήσεων για επιδοτήσεις. Για να περάσουν οι επιχειρήσεις στην επόμενη μέρα.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΕΘΝΙΚΗ 2.0 εδώ

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.