ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εθνική: Προς αύξηση κερδών 144%

15:24 - 24 Φεβ 2006 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Περί τα 735-738 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν τα ενοποιημένα μετά φόρων κέρδη της Εθνικής Τράπεζας που θα δημοσιευθούν την ερχόμενη Τρίτη, σημειώνοντας αύξηση 144%, έναντι των 301,4 εκατ. ευρώ το 2004 με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Η Εθνική Τράπεζα αναμένεται για την οικονομική χρήση 2005 να διανείμει μέρισμα 1,10 ευρώ ανά μετοχή ενώ εξετάζονται εναλλακτικά 1) να επιστραφεί κεφάλαιο περίπου 150-200 εκατ. ευρώ της τράπεζας στους μετόχους υπό τη μορφή έκτακτου μερίσματος 2) να διανείμει εκ νέου δωρεάν μετοχές. Βέβαια, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Εθνική Τράπεζα δεν θα διανείμει τελικά δωρεάν μετοχές, καθώς δεν έχει κεφαλαιοποιήσει αποθεματικά. Η Εθνική Τράπεζα, την υπεραξία των 140 εκατ. ευρώ περίπου που προέκυψε από την πώληση της Atlantic Bank θα την εγγράψει στη λογιστική κατάσταση του 6μήνου του 2006 οπότε και θα εμφανίσει σημαντικότατη αύξηση κερδών. Π. Λεωτσάκος
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.