ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΥΑΘ: Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

16:13 - 14 Δεκ 2006 | ΥΔΡΕΥΣΗ
Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 γνωστοποιείται ότι όπως προκύπτει σύμφωνα με τις υπ αριθμ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 17548,-9/14-12-2006 τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας κ. Λάμπρος Βολιώτης αντιπρόεδρος και Νικόλαος Ελευθεριάδης ανεξάρτητο μέλος αντίστοιχα υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από μέλη του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ.
Κατόπιν αυτού θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας διαδικασία αντικατάστασή τους και θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από την ΕΥΑΘ ΑΕ.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.