ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΥΑΘ: Απάντηση σε δημοσιεύματα, αλλαγές στο δ.σ.

15:49 - 28 Δεκ 2006 | ΥΔΡΕΥΣΗ
Απάντηση σε δημοσιεύματα του τύπου περί αναφοράς της Πολ. Μηχανικού της ΕΥΑΘ δίνει η εισηγμένη με ανακοίνωσή της.

Οπως επισημαίνει η ΕΥΑΘ, η Πολ. Μηχανικός βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον επιβλέποντα, ενώ παραλείπει ορισμένες βασικές λεπτομέρειες στην ανάλυση που κάνει και οδηγείται έτσι σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 

Ειδικότερα αναφέρει ότι:

1. Οι ερευνητικές τομές για ανεύρεση των διαρροών δεν είναι συχνές, πράγμα που αντίκειται στην πραγματικότητα επειδή σε κάθε διαρροή απαιτείται έρευνα. Το πώς θα πληρωθεί αυτή η εργασία ανεύρεσης της διαρροής, εξαρτάται από το τιμολόγιο της κάθε εργολαβίας, σημειώνει η ΕΥΑΘ.  

2. Οι πίνακες των επεμβάσεων που ήταν συνημμένοι σε κάθε πιστοποίηση δεν βρίσκονται σήμερα στους φακέλους των εργολαβιών της Υπηρεσίας.
Aυτό δεν είναι αλήθεια, σημειώνει η εταιρεία. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στην Υπηρεσία και δόθηκαν μάλιστα στην Επιτροπή που όρισε η Διοίκηση της ΕΥΑΘ Α.Ε., προκειμένου να ερευνήσει την αλήθεια των αναφορών του νέου Δ/ντή Δικτύου Ύδρευσης. Επειδή όμως πρόκειται για βιβλία εντολών (από τα οποία το πρωτότυπο φύλλο κόβεται και το παίρνει ο ανάδοχος) και είναι ογκώδη, δεν είναι δυνατόν να συνοδεύουν τους λογαριασμούς. Αντί αυτού συντάσσεται ένας μακροσκελής πίνακας, όπου αντιγράφεται η διεύθυνση επέμβασης, ο αριθμός εντολής και οι εργασίες (στην κάθε εντολή αναγράφεται αναλυτικά η ημερομηνία επέμβασης, η διεύθυνση και οι εργασίες) ο οποίος πίνακας συνοδεύει το λογαριασμό, και τα βιβλία με τα αποκόμματα των εντολών φυλάσσονται σε ντουλάπες.

3. Ως προς τον αριθμό των επεμβάσεων, η αναφορά της Διεύθυνσης Δικτύου Ύδρευσης συγχέει τις επεμβάσεις του Αναδόχου Αν. Ψάρρα (που ήταν μόνο για διαρροές) με τις επεμβάσεις του Αναδόχου Ι. Παπαηλιόπουλου (που ήταν για διαρροές, επεκτάσεις, υδροληψίες και τοποθέτηση υδρομέτρων). Επειδή δε το κόστος των επεκτάσεων είναι προφανώς πολύ μεγαλύτερο από το κόστος των διαρροών, και στην αναφορά προσμετρούνται όλα σαν επεμβάσεις, εξάγεται το λανθασμένο συμπέρασμα διαφοροποίησης του κόστους κάθε επέμβασης ανά εργολάβο, επειδή το κόστος αυτό είναι το πηλίκον της διαίρεσης του συνολικού ποσού που εισέπραξε ο κάθε εργολάβος δια του αριθμού των επεμβάσεών του.

Επιπλέον και ο αριθμός των επεμβάσεων που αναφέρει η αναφορά είναι ανακριβής, επειδή οι επεμβάσεις που κοινοποιούνταν από τα συνεργεία στη Γεν. Δ/νση της εταιρείας, ήταν μόνο όσες καταγράφονταν το πρωί και όχι ολόκληρο το 24ωρο.
4. Όσον αφορά τη "μεταγενέστερη από την εκτέλεση των εργασιών συμβασιοποίησή τους", αυτό γίνονταν με την έγκριση του Τεχνικού Συμβουλίου και του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., για να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες ύδρευσης περιοχών της πόλης, λόγω μη ύπαρξης εκείνη τη στιγμή εν ενεργεία ανάλογης εργολαβίας.


Β. Στα αναφερόμενα περί διαχωρισμού θέσης και άρνησης των παραιτηθέντων μελών του ΔΣ της εταιρείας κ.κ. Λάμπρου Βολιώτη και Νικόλαου Ελευθεριάδη να προυπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις 9μήνου καθώς και του προϋπολογισμού 2007 αυτό είναι εντελώς ανυπόστατο, σημειώνει η ΕΥΑΘ, διότι αυτά έχουν υπογραφεί από τα πρόσωπα και μόνο που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920.
 
Ταυτόχρονα η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε αλλαγές στο Δ.Σ. Συγκεκριμένα Μετά τις παραιτήσεις των μελών του ΔΣ κ.κ. Λάμπρου Βολιώτη και Νικόλαου Ελευθεριάδη, το ΔΣ της εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 27ης Δεκεμβρίου 2006 αποφάσισε την αντικατάσταση του κ. Λάμπρου Βολιώτη Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. από τον κ. Δημήτριο Γρίβα για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους. Επίσης την αντικατάσταση του κ. Νικολάου Ελευθεριάδη ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους από τον κ. Αναστάσιο Σπηλιόπουλο, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους.

Κατόπιν αυτού η σύνθεση του ΔΣ διαμορφώνεται ως εξής:

- Σταμάτης Καραμανλής, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.

- Γρίβας Δημήτριος, Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.

- Σκόδρας Γεώργιος, Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.

- Σμύρης Παύλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Παπαμιμίκος Ανδρέας, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Χαντές Γρηγόριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Οικονόμου Αθανάσιος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

- Παπαδ

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.