ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΥΑΘ: Συμμετοχή με €2,4 εκατ. στην ΑΜΚ της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες

16:44 - 07 Μαϊ 2018 | ΥΔΡΕΥΣΗ
ΕΥΑΘ: Συμμετοχή με €2,4 εκατ. στην ΑΜΚ της ΕΥΑΘ Υπηρεσίες
Η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθ. 170/2018 απόφαση του, αποφάσισε τη συμμετοχή στη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ύψους 2.400.000 ευρώ με καταβολή μετρητών για την κάλυψη προστίμου που επιβλήθηκε από το Περιφερειακό Κατάστημα Θεσσαλονίκης του ΕΦΚΑ, για το οποίο η εταιρεία έχει ενημερώσει ήδη το επενδυτικό κοινό με προηγούμενη ανακοίνωση στις 13 Απριλίου 2018.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής θα ανέρχεται σε  2.460.000 ευρώ διαιρούμενο σε  4.920.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.