ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πτώση στα οικονομικά μεγέθη α' εξαμήνου της ΕΥΑΘ

18:59 - 27 Σεπ 2019 | ΥΔΡΕΥΣΗ
Μείωση κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη και ο τζίρος της ΕΥΑΘ κατά το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΥΑΘ, το ενισχυμένο κοινωνικό προφίλ της εταιερίας με την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής της η οποία επέφερε μειώσεις στα τιμολόγια, οι αυξημένες προβλέψεις επισφαλειών λόγω εφαρμογής νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου και το αυξημένο ενεργειακό κόστος λόγω αύξησης της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα από 13 ευρώ σε 25 ευρώ τον τόνο, αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2019 της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ειδικότερα:

- Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €35.622 χιλ. έναντι €39.396 χιλ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας μείωση €3.774 χιλ. ή 9,58%.

- Τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα €10.036 χιλ. έναντι €14.989 χιλ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση €4.953 χιλ. ή 33,05%.

- Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των €6.622 χιλ. έναντι €10.829 χιλ. στις 30/06/2018, σημειώνοντας μείωση €4.207 χιλ. ή 38,85%.

- Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε €12.634 χιλ. έναντι €17.206 χιλ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση 26,57%.

- Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους €82,72 εκατ. αυξημένα κατά 15,47% σε σχέση με την 31/12/2018.

- Το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα €40,656 εκατ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία €1,12 έκαστη.

- Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 30.06.2019 σε €175,19 εκατ.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.