ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ποιοι είναι οι νέοι επικεφαλής Διευθύνσεων της ΕΥΑΘ

16:31 - 20 Δεκ 2019 | ΥΔΡΕΥΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ ενέκρινε τους νέους επικεφαλής Διευθύνσεων της εταιρείας, με ανάληψη καθηκόντων από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΑΘ, «πράσινο φως» δόθηκε για:

  1. Την τοποθέτηση της υπαλλήλου, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, Παρθένας Θεοδωρίδου του Αντωνίου, ως προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντονισμού Δικτύων και Εγκαταστάσεων.
  1. Την τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων ΕΥΑΘ Α.Ε., ως εξής:

- Του υπαλλήλου, Νικολάου Αραμπατζή του Γεωργίου, ως προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοίκησης και Οργάνωσης.

- Του υπαλλήλου, Δημητρίου Αλεξανδρή του Γεωργίου, ως προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών.

- Του υπαλλήλου, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, Παναγιώτη Πετρίδη του Λεωνίδα, ως προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.

- Του υπαλλήλου, ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Γεωργίου Αγγέλου του Νικολάου, ως προϊσταμένου της νεοσύστατης Διεύθυνσης Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Πληροφορικής.

- Του υπαλλήλου, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, Αλέξανδρου Μεντέ του Κωνσταντίνου, ως προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Έργων η οποία μετονομάζεται σε Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης.

- Του υπαλλήλου, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, Παντελή Λεγμπέλου του Νικολάου, ως προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δικτύων Ύδρευσης.

- Της υπαλλήλου του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, ειδικότητας Χημικού, Γεωργίας Σερετούδη του Ρίζου, ως προϊσταμένης της νεοσύστατης Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης.

- Του υπαλλήλου, ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, Χρήστου Τραγανού του Δημοσθένη, ως προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δικτύων Αποχέτευσης.

- Του υπαλλήλου, ειδικότητας Χημικού Μηχανικού, Κωνσταντίνου Κωτούλα του Θεοδώρου, ως προϊσταμένου της νεοσύστατης Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης.

- Της υπαλλήλου, Μαρίας Σαμαρά του Πασχάλη, ως επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διαχείρισης Κρίσης και Κινδύνων.

Η θητεία τους ορίζεται σε τρία (3) έτη, αρχής γενομένης από 1/1/2020, και θα ανανεώνεται ετησίως κατόπιν εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου προς το Δ.Σ. με βάση έκθεση αξιολόγησης, η οποία θα συντάσσεται μέχρι την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους, λαμβάνοντας υπόψη προκαθορισμένους δείκτες απόδοσης και επίτευξης στόχων ανά οργανική μονάδα.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.